...

In totaal hebben zowat 2,1 miljoen mensen in ons land recht op het derdebetalersysteem. Op ruim 6,9 miljoen raadplegingen bij de huisarts door rechthebbenden, werden er in 2011 echter slechts 1,38 miljoen verrekend in het derdebetalersysteem. Dat is nauwelijks 20%. Het jaar voordien was dat zelfs maar 15,9%. In absolute cijfers ging het in 2011 om 325.000 rechthebbenden die van het systeem gebruikmaakten.Sminate pleit voor een verplichte toepassing van het systeem en wil dokters beter sensibiliseren. "Het is niet verantwoord dat steeds meer patiënten een bezoek aan de huisarts uitstellen omdat ze over onvoldoende financiële middelen beschikken", besluit ze.Vanaf 2015 wordt de derdebetaler voor een reeks ingrepen verplicht voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming of het statuut van chronische aandoening.