De Hoge Gezondheidsraad gaf vorige week de aanbeveling in ons land het vaccin alleen te gebruiken in de groep van 18 tot 55 jaar. Voor de groep ouder dan 55 jaar zijn er uit de studies te weinig directe gegevens over het werkzaamheid van het vaccin bekend.

Daarom wordt het vaccinatieprogramma nu zo aangepast dat in de komende weken verschillende groepen in de leeftijdscategorie van 18 tot 55 jaar het AstraZenec-vaccin zullen krijgen: het overblijvende zorgpersoneel van de groepen die al aan de beurt kwamen, het zorgpersoneel en de bewoners van revalidatiecentra, psychiatrische instellingen, residentiële instellingen die kinderen en jongeren beschermen,... - telkens dus in zoverre ze in die leeftijdsgroep vallen.

Vervolgens zal worden begonnen met risicopatiënten tussen 18 en 55 jaar oud - te beginnen met de oudste personen. Ook politieagenten uit dezelfde leeftijdsgroep die op het terrein actief zijn, krijgen dit vaccin.

Ondertussen, een dag na de persconferentie van de Taskforce zaterdag, raakte het nieuws bekend dat Zuid-Afrika de inenting met het AstraZeneca-vaccin stopzet, omdat uit voorlopige onderzoeksresultaten zou blijken dat het niet voldoende werkzaam is tegen de B.1.351-variant. Dat maakt dat, ook in ons land, de taskforce het aangepaste programma mogelijk al meteen zal hertekenen.

Tweede dosis

De taskforce vindt het nog niet nodig doses van het AstraZeneca-vaccins te bewaren voor de tweede toediening - men gaat ervan dat de drie komende maanden AstraZeneca wel voldoende vaccins zal leveren om de tweede dosis na 12 weken te verzekeren. Al zal de komende weken het tempo van de leveringen wel angstvallig bewaakt worden om de strategie desnoods bij te stellen.

De aanpassing van de strategie betekent dat er meer vaccins van Pfizer en Moderna gebruikt kunnen worden voor de groep van 55 jaar of ouder. Dat betekent dat de 65-plussers waarschijnlijk ook sneller aan de beurt zullen komen voor hun vaccinatie dan totnutoe gepland.

Het beeld ontstaat dus van twee tijdschema's voor de vaccinatiecampagne die over elkaar heen schuiven - een planning voor de groep tot en met 54 jaar, én aparte een planning voor de groep vanaf 55 jaar. Maar dat zou van relatief korte duur kunnen blijken, omdat men hoopt in de komende weken al resultaten over de werkzaamheid van het vaccin in de leeftijdsgroepen van 55-plussers binnen te krijgen.

De taskforce onderstreept de goede werkzaamheid van het vaccin van AstraZeneca vanaf de derde week na toediening. De tweede dosis wordt het best pas na twaalf weken gegeven, niet al eerder - de bescherming zou volgens recente gegevens dan oplopen tot bijna 80%.

Toch weer uitstel

Eind vorige week stuurde Zorgnet-Icuro een persmededeling rond dat de vaccinatie in de ziekenhuizen gepland voor deze week on hold worden gezet. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zou vrezen dat anders, door schommelingen in leveringen van de vaccins, de tweede doses voor sommige gevaccineerden in gedrang zou komen.

De ziekenhuiskoepel betreurt het nieuws en wijst op de emotionele impact bij het ziekenhuispersoneel.

Volgens het hoofd van de Taskforce Vaccinatie zullen de geplande vaccinaties doorgaan, zij het op een iets latere datum. Het uitstel heeft niets met de herziening van de strategie te maken, verzekert dokter Dirk Ramaekers.

De Hoge Gezondheidsraad gaf vorige week de aanbeveling in ons land het vaccin alleen te gebruiken in de groep van 18 tot 55 jaar. Voor de groep ouder dan 55 jaar zijn er uit de studies te weinig directe gegevens over het werkzaamheid van het vaccin bekend.Daarom wordt het vaccinatieprogramma nu zo aangepast dat in de komende weken verschillende groepen in de leeftijdscategorie van 18 tot 55 jaar het AstraZenec-vaccin zullen krijgen: het overblijvende zorgpersoneel van de groepen die al aan de beurt kwamen, het zorgpersoneel en de bewoners van revalidatiecentra, psychiatrische instellingen, residentiële instellingen die kinderen en jongeren beschermen,... - telkens dus in zoverre ze in die leeftijdsgroep vallen.Vervolgens zal worden begonnen met risicopatiënten tussen 18 en 55 jaar oud - te beginnen met de oudste personen. Ook politieagenten uit dezelfde leeftijdsgroep die op het terrein actief zijn, krijgen dit vaccin. Tweede dosisDe taskforce vindt het nog niet nodig doses van het AstraZeneca-vaccins te bewaren voor de tweede toediening - men gaat ervan dat de drie komende maanden AstraZeneca wel voldoende vaccins zal leveren om de tweede dosis na 12 weken te verzekeren. Al zal de komende weken het tempo van de leveringen wel angstvallig bewaakt worden om de strategie desnoods bij te stellen.De aanpassing van de strategie betekent dat er meer vaccins van Pfizer en Moderna gebruikt kunnen worden voor de groep van 55 jaar of ouder. Dat betekent dat de 65-plussers waarschijnlijk ook sneller aan de beurt zullen komen voor hun vaccinatie dan totnutoe gepland.Het beeld ontstaat dus van twee tijdschema's voor de vaccinatiecampagne die over elkaar heen schuiven - een planning voor de groep tot en met 54 jaar, én aparte een planning voor de groep vanaf 55 jaar. Maar dat zou van relatief korte duur kunnen blijken, omdat men hoopt in de komende weken al resultaten over de werkzaamheid van het vaccin in de leeftijdsgroepen van 55-plussers binnen te krijgen.De taskforce onderstreept de goede werkzaamheid van het vaccin van AstraZeneca vanaf de derde week na toediening. De tweede dosis wordt het best pas na twaalf weken gegeven, niet al eerder - de bescherming zou volgens recente gegevens dan oplopen tot bijna 80%.Toch weer uitstelEind vorige week stuurde Zorgnet-Icuro een persmededeling rond dat de vaccinatie in de ziekenhuizen gepland voor deze week on hold worden gezet. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zou vrezen dat anders, door schommelingen in leveringen van de vaccins, de tweede doses voor sommige gevaccineerden in gedrang zou komen.De ziekenhuiskoepel betreurt het nieuws en wijst op de emotionele impact bij het ziekenhuispersoneel. Volgens het hoofd van de Taskforce Vaccinatie zullen de geplande vaccinaties doorgaan, zij het op een iets latere datum. Het uitstel heeft niets met de herziening van de strategie te maken, verzekert dokter Dirk Ramaekers.