...

Tijdens de vergadering van woensdag 10 juni keurde het Beheerscomité van het eHealth-platform het voorstel goed om een derde testsessie voor de registratie van huisartsenpakketten te organiseren. Deze sessie vindt eind augustus/begin september plaats. Tegelijkertijd wordt ook nog een sessie georganiseerd voor de labeling van kinesitherapiepakketten.Voorafgaand aan de slotronde zullen in augustus de import- en exportfuncties worden getest. Daarmee moet het mogelijk zijn elektronische dossier van één EMD-pakket naar dat van een andere producent over te brengen. Zo kunnen patiënten hun EMD meenemen naar een andere huisarts die met een ander pakket werkt, of kunnen huisartsen wanneer ze dat wensen van EMD-merk veranderen zonder (al te veel) averij op te lopen.Labeling en premie op nieuwe leestHet Beheerscomité schaart zich achter enkele van de ideeën om het de registratieproces voor softwarepakketten te veranderen.De functionele tests kunnen worden vervangen door tests tijdens zogenaamde 'minilabs'. De pakketten worden dan niet langer individueel getest op de criteria, maar alle softwareproducenten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een soort van workshops. Van een formeel evaluatieproces evolueert men zo naar een proces met veel meer samenwerking. Wel zou men dan de testresultaten van de verschillende pakketten voor verschillende criteria publiek maken. Artsen kunnen dan zelf oordelen over het kwaliteitsniveau van de producten die op de markt zijn. Het Beheerscomité wil ook werk maken van een hervorming van de telematicapremie (eigenlijk hangt dat samen met de herziening van het labelingssysteem, nvdr). De premie zou dan niet langer meer het bezit van een pakket subsidiëren, wat in de praktijk neerkomt als een vergoeding voor het 'leasen' van een pakket. De Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen zou zich binnenkort moeten buigen over een voorstel om het effectieve en zinvolle gebruik van de software en de e-healthdiensten te belonen. Dat zou gebeuren aan de hand van eenvoudige indicatoren, criteria en normen (drempels en streefwaarden).