...

De aankondiging dat 6.580 huisartsen hun erkenning binnenkort kunnen verliezen, ontzenuwde het ASGB al begin juli. En eind vorige maand organiseerde het syndicaat een infosessie voor die huisartsen die zich toch nog zorgen maakten. "Jullie zullen nog altijd geneesmiddelen kunnen voorschrijven en jullie zullen hetzelfde werk kunnen leveren als jullie nu doen", stelde ASGB-voorzitter Reinier Hueting hen persoonlijk gerust.Derde categorieEen grote last viel daarmee van de aanwezige artsen hun schouders. De huisartsen gespecialiseerd in een welbepaalde tak van de gezondheidszorg - bijvoorbeeld verslaving, abortus, schoolgeneeskunde,... - hadden immers allemaal een bericht van de FOD Volksgezondheid in hun eHealthBox ontvangen met de waarschuwing dat ze niet meer voldeden aan één of meer van de vier erkenningscriteria voor huisartsen. (Niet iedereen wist overigens dat hij of zij een eHealthBox heeft waarin sinds 3 juni 2013 alle officiële communicatie van de FOD Volksgezondheid belandt.)In dat bericht stelde de FOD verder dat de aangeschreven huisartsen in 2016 moeten kunnen bewijzen dat ze opnieuw beantwoorden aan de vier vereisten. Kunnen ze dat niet, dan hebben ze nog twee jaar om zich alsnog te regulariseren of ze verliezen hun erkenning. Ruim voldoende tijd, zo leek, ware het niet dat de kenmerken van hun huidige job er net voor zorgen dat er problemen opduiken met bepaalde criteria. Als 'gespecialiseerde' huisarts draaien ze bijvoorbeeld niet meer mee in de bevolkingswachtdienst, en ook andere criteria zorgen hier en daar voor moeilijkheden. Dat dit hen nu toch geen problemen zal opleveren om hun huidige werk verder te zetten, was dan ook goed nieuws.Raadpleging 101010De artsen in kwestie zullen hun erkenning als huisarts wel verliezen, maar worden opgevangen in een nieuwe categorie artsen. Deze derde groep (naast erkende huisartsen en specialisten) zal verder bestaan uit artsen die noch huisarts, specialist, haio of aso zijn. En ook mensen die na hun basisopleiding geneeskunde niet meer verder studeren, komen erin terecht. Deze groep artsen krijgt een beperkte toegang tot de nomenclatuur, met onder meer de raadpleging 101010, technische prestaties die zijn toegelaten voor alle artsen ongeacht hun bekwaming en de mogelijkheid om geneesmiddelen voor te schrijven en technische onderzoeken aan te vragen. Zo kunnen de (huis)artsen die zich toegelegd hebben op een bepaald domein hun huidige activiteiten verderzetten. Die handelingen die exclusief zijn voorbehouden aan de huisarts of specialist (bijvoorbeeld het nemen van uitstrijkjes), kunnen ze wel niet aanrekenen.Lees meer over de gevolgen van het erkenningsverlies op bladzijde 2 van de Artsenkrant van vandaag.