...

Vanaf 1 oktober 2015 zijn er twee wijzigingen aan de derdebetalersregeling voor tandverzorging, zo stuurde het Riziv gisteren rond. Deze wijzigingen komen voort uit het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2015-2016.Waar gaat het om? Het aanrekenen van zorg in derde betaler bij personen ouder dan 18 jaar, die zich in een occasionele individuele financiële noodsituatie bevinden, is niet meer mogelijk voor tandartsen. Voor prestaties stomatologie blijft deze mogelijkheid wel nog bestaan. Daarnaast moet de tandarts voortaan in het dossier van de patiënt een dubbel van de kwijting of ereloonnota bewaren. Het origineel document overhandigt de tandarts aan de patiënt, met daarop vermelding van de verstrekkingen, de data van verzorging, het bedrag ten laste van de patiënt en de terugbetalingen.Waarom die wijzigingen? Sommige tandartsen misbruiken de derdebetalersregeling om frauduleus terugbetaalbare zorg aan te rekenen. De wijzigingen verhinderen misbruik, zonder de toegankelijkheid van de tandverzorging voor de patiënt in het gedrang te brengen, luidt het.WachtdienstDokter Moens signaleert verder dat huisartsenwachtdiensten en huisartsenwachtposten nu bovendien bang zijn voor een ander mogelijk misbruik. "RVV-patiënten kunnen nu voor 1,5 euro (of 1 euro als ze toevallig bij hun GMD-houdend huisarts zouden terechtkomen) in het weekend of zelfs in het holst van de nacht een huisarts gaan raadplegen. Met of zonder eID nog extra administratief werk buiten de reguliere werkuren of anders geraakt de huisarts niet aan zijn honorarium.""We moeten ons blijkbaar troosten met de gedachte dat de situatie binnen een jaartje zal geëvalueerd worden", sluit hij af.