...

"Vele huisartsen blijven tegen de verplichting gekant", verzekert de voorman van Bvas. "Maar er staan nu eenmaal zware administratieve straffen op overtreding van de wet en als verantwoordelijk syndicaat willen we de zaak niet zover drijven dat artsen zich schuldig zouden maken aan strafbare praktijken."In de Artsenkrant vandaag lijken Domus Medica/AADM en Kartel het risico van straffen voor artsen veeleer te relativeren. Artsen mogen een brief van het ziekenfonds verwachten wanneer ze de sociale DRB niet toepassen, denkt Stijn Vanholle van Domus Medica. En volgens dr Hueting verzekert het Riziv niet de intentie te hebben om massaal boetes uit te gaan delen.Maar er is niet noodzakelijk tegenspraak. AADM en Kartel hebben het vooral over de beginperiode, en artsen die per ongeluk een patiënt met recht op verhoogde tegemoetkoming zouden missen. Dr. Moens denkt klaarblijkelijk aan huisartsen die, uit vrij eenzaam protest, systematisch zouden blijven weigeren de regeling toe te passen.