...

De Bvas en het Vas kregen op amper twee weken tijd 632 antwoorden op de online enquête. Van de huisartsen die de enquête invulden, gaven er 250 te kennen dat ze er zelfs aan denken het beroep te verlaten als de derdebetalersregeling verplicht wordt. Nochtans gaf 88% aan op vrijwillige basis deze regeling toe te passen - de helft ervan zelfs zeer geregeld, dat is tot dagelijks.Van de artsen die zouden overwegen te stoppen, is 46% nog geen 60 jaar. En 11% situeert zich in de leeftijdsgroep van 40-49 jaar - het gaat om 27 artsen. Zes procent - 15 artsen die dat aangeven - is zelfs nog geen 40.Meer resultaten in een notendop: 94% is uitdrukkelijk tegen de verplichte sociale derdebetalersregeling; 73% is ertegen dat de patiënt zijn identiteit moet bewijzen als voorwaarde voor een betaalverbintenis (met daaraan gekoppeld de controle van de verzekerbaarheid); 86% is gekant tegen een verplichte e-facturatie, 11% heeft daar geen bezwaar tegen.