...

Samen met Britse collega's bestudeerden Belgische onderzoekers de interactie tussen voedingstoffen die een signaal darmen-hersenen veroorzaken en een gevoel van droefheid opgewekt door visuele impulsen en muziek.Twaalf gezonde, niet-obese personen kregen via een maagsonde een vloeistof toegediend met vetzuren of zout terwijl ze droevige of neutrale muziek beluisterden en foto's bekeken van trieste of neutrale mensen. Tegelijk moesten ze noteren of ze al dan niet honger hadden, zich verzadigd voelden en in wat voor humeur ze verkeerden. Ze ondergingen ook een functionele MRI. Respons afgezwakt Lukas Van Oudenhove (centrum voor translationeel onderzoek naar gastro-intestinale stoornissen van de KULeuven) en zijn collega's stelden een interactie vast tussen de opname van vetzuren en de inductie van een emotie, zowel gedragsmatig (honger, humeur) als wat de neuronale activiteit in verscheidene betrokken hersenregio's betreft. De gedragsmatige en neuronale respons op droevige emoties werd namelijk afgezwakt door de perfusie met vetzuren. Uit deze resultaten blijkt dus dat de zin in 'vet' eten als je je down voelt, geen kwestie is van smaak of geur, noch van textuur; vette voedingsmiddelen peppen rechtstreeks ons humeur op. Implicaties"Deze resultaten vergroten ons inzicht in de interactie tussen emoties, honger, de opname van voedsel en de gevoelens opgewekt tijdens het eten. Ze kunnen aanzienlijke complicaties hebben voor een hele waaier aandoeningen, waaronder obesitas, voedingsstoornissen en depressie", stellen de auteurs."We wisten niet dat vet in de maag de emoties kon bevloeden, ongeacht de lekkere smaak ervan. Op de een of andere manier communiceren de darmen dus met de hersenen", besluit Giovanni Cizza (National Institute of Diabetes and Kidney Diseases, Bethesda) in een commentaar op het onderzoek.