...

De onderzoekers volgden gedurende 26 jaar, tussen 1987 en 2012, een nationale cohort van meer dan 560.000 mensen die ouder waren dan 50 jaar. Ze vergeleken de meer dan 140.000 mannen en vrouwen bij wie een depressie was vastgesteld met een controlegroep van meer dan 420.000 mensen die geen depressie hadden. In de loop van de follow-upperiode ontwikkelden 1.485 mensen met een depressie de ziekte van Parkinson. Bij de mensen zonder depressie waren dat er slechts 1.175. Het risico op die aandoening was dus 3,2 keer hoger in de groep met een depressie. De onderzoekers ontdekten ook dat het risico op parkinson hoger is bij ernstige vormen van depressie. Het verband is ook sterker bij patiënten die meer dan vijf keer opgenomen zijn voor depressie dan bij patiënten die slechts één keer opgenomen zijn. Tot slot lopen patiënten die in het ziekenhuis worden behandeld voor een depressie drie keer meer risico op parkinson dan mensen die ambulant worden behandeld voor hun depressie. Volgens de auteurs van de studie is depressie mogelijk een vroeg symptoom of een risicofactor voor de ziekte van Parkinson. Ze wijzen er ook op dat antidepressiva het risico op die neurodegeneratieve aandoening zouden kunnen verhogen.