...

De studie is uitgevoerd bij 5.639 deelnemers van de United States National Survey of Drug Use and Health, die volgens de artsen een depressie hadden of die een episode van depressie in engere zin hadden doorgemaakt de afgelopen twaalf maanden. Met een gestructureerd gesprek werd gezocht naar aanwijzingen van een episode van depressie in engere zin. Slechts 38,4% van de volwassenen bij wie een diagnose van depressie was gesteld, voldeed aan de criteria voor depressie, hoewel de meeste antidepressiva kregen. Zes op de zeven deelnemers van 65 jaar en ouder bij wie de arts een diagnose van depressie had gesteld, voldeden niet aan de criteria van episoden van depressie in engere zin. (referentie: Mojtabai R. Psychother Psychosom. 2013;82:129)