...

Extra onderzoek is nodig om uit te maken of ernstige episodes van hypoglykemie kunnen worden voorkomen door depressie bij diabetespatiënten te herkennen en te behandelen. (referentie: Katon WJ et al. 2013;11:245)