...

Tot 20% van de volwassenen met type 2-diabetes beantwoordt aan de criteria van een depressie in engere zin. Dat concluderen de auteurs van de studie, uitgevoerd aan de University of Washington, Seattle, bij patiënten die deelnamen aan de ACCORD-MIND-studie. (referentie: Sullivan MD et al. JAMA Psychiatry. 2013;doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.1965)