...

Ziekenhuizen kunnen belangrijke medische gegevens over patiënten toegankelijk maken voor zorgverleners in het hele land - dat met het oog op een betere zorg voor de patiënt. Maar het nationaal verwijzingsrepertorium raakt maar geleidelijk opgevuld.Frank Robben, de manager van het eHealth-platform, spreekt in een interview met Hospitals.be - het blad van de Belgische Vereniging der Ziekenhuizen - de verwachting uit dat midden 2012 vijftien ziekenhuizen het nationaal verwijzingsrepertorium van eHealth zullen gebruiken.De ziekenhuizen zullen langs deze weg wellicht vooral laboratoriumuitslagen, operatie- en consultatieverslagen, en medicatiegegevens van behandelde patiënten in pdf-vorm beschikbaar stellen. Via de 'hub' waarop het ziekenhuis is aangesloten, wordt het bestaan van die documenten gemeld aan het centrale verwijzingsrepertorium, de zogenaamde 'metahub' van eHealth.De metahub is al operationeel en ook de regelingen voor het gebruik ervan - het 'informed consent' van de patiënt en het bewijzen van een 'therapeutische relatie' met de patiënt door de zorgverlener - zijn intussen van kracht. Maar nu moeten de ziekenhuizen en zorgverleners er ook nog gebruik van gaan maken, en dat gebeurt heel geleidelijk.Bewaakte toegangHet gaat natuurlijk om vertrouwelijke gegevens. Als een patiënt niet wilt dat zijn gegevens op deze manier beschikbaar zijn voor andere zorgverleners, kan hij het gebruik ervan verbieden. Als de patiënt wel toestemt, zijn de gegevens alleen toegankelijk voor zorgverleners die hem ook behandelen.Elke toegang tot de medische gegevens van een patiënt wordt geregistreerd in 'logs'. Zo kan misbruik ontdekt worden, en bestraft.De gegevens worden ook niet centraal opgeslagen. Ze worden bewaard in het ziekenhuis en toegankelijk gemaakt via de ziekenhuishub.