...

De uitvaartmaatschappij Dela raakte bij ons vooralbekend door BV Koen Wauters als uithangbord te gebruiken. Maar bij huisartsen komt ze vooral negatief in het nieuws. Dela spant patiten namelijk voor haar kar om administratief werk te laten opknappen tegen een spotprijs.De schaamte voorbijHet gaat om een onderzoek naar de handicap van een patit. De huisarts wordt verzocht om diens functionele mogelijkheden te onderzoeken en de huidige gezondheidstoestand (liefst getypt) te omschrijven. In een brief aan de patiten maakt Dela zich sterk dat de huisarts daarvoor geen geld zal vragen. De maatschappij keert de dokter zowaar 15 euro uit, de patit 'mag het verslag laten opsturen'. De 15 armzalige euro's liggen zowat een derde onder een consultatietarief. Maar de tijd die hierin kruipt, bedraagt een veelvoud van een consultatie, reageert een verontwaardigde arts.Een medewerker van Delazegt dat hij veronderstelt dat die 15 euro 'remgeld' is en de rest wordtterugbetaald door het Riziv (quod non), maar hij zal zich nog eens bij een leidinggevende beraden.Dat zal hij inderdaad moeten doen, want het tarief is belachelijk laag. Los dan nog van het feit dat artsen geen jarenlange medische opleiding genoten om zich met dit administratieve werk onledigte houdenAndere tarievenstructuurHet Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH) hanteert een realistischere tarievenstructuur. Het stelt bijvoorbeeld voor om voor dossierkosten alleen al 60 euro te vragen. E bladzijde invullen kost dan 15 euro, een fysiek onderzoek van ongeveer een kwartier mag 40 euro kosten.Benieuwd of Dela daar oren naar heeft.