...

Vandaag vrijdag 27 juni tussen 14 en 16 uur werden in aanwezigheid van een deurwaarder en de vertegenwoordigers van de artsensyndicaten Aadm, Bvas en Kartel de stemmen geteld. Op basis van de uitslag worden onder meer de twaalf syndicale zitjes in de commissie artsen-ziekenfondsen verdeeld (uitslag intussen bekend: klik hier). Voor een overzicht van de overige te begeven mandaten verwijzen we naar Artsenkrant van vandaag.Lage opkomstBij het redigeren van deze nieuwsbrief was de uitslag nog niet bekend. Het Riziv verkoos ook nog geen opkomstcijfers bekend te maken. Een officieuze stand van zaken op dinsdagavond leert wel dat die opkomst laag ligt. Op circa 42.000 erkende artsen bracht slechts een goede 18.000 zijn stem uit. Vermoedelijk zal dat aantal niet meer fors toenemen.Met andere woorden, slechts 40% van het medisch korps bracht zijn stem uit. Ter vergelijking: in 1998, de eerste maal dat er syndicale verkiezingen werden georganiseerd, nam 70,7% van de artsen deel. Dat aantal kalfde af in de loop der jaren. In 2002 bracht 56,3% zijn stem uit, in 2006 46,4% en in 2010 48,82%. De lichte stijging in 2010 is misleidend omdat het aantal blanco en ongeldige stemmen meer dan 10% bedroeg. Domus Medica en het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH) hadden toen tot een boycot opgeroepen.DieptepuntDeze vijfde medische verkiezingen betekenen vanuit democratisch oogpunt dus een dieptepunt. Bvas-ondervoorzitter dokter Marc Moens verklaart de geringe belangstelling deels door de logge procedure. "Want," aldus Moens, "hoewel men elektronisch kan stemmen, moesten artsen toch eerst een aangetekende brief bij het postkantoor of Postpunt ophalen. Velen hadden dat er allicht niet voor over, het is ook een belangrijke drempel."Aangezien vervolgens ruim vier artsen op de vijf elektronisch stemden - en er dus niet voor opteerden om een aangetekende brief naar het Riziv te sturen - pleit dokter Moens ervoor om bij de volgende syndicale verkiezingen in 2018 de hele procedure elektronisch te laten verlopen.