...

De begroting voor de geneeskundige verzorging bedraagt 27,6 miljard euro in 2020. Daarvan gaat 8,9 miljard naar de honoraria van artsen. Dat is inclusief klinische biologie, radiologie, speciale (=technische) verstrekkingen, toezicht, enzovoort. Het budget voor raadplegingen, bezoeken en adviezen (voor huisartsen en specialisten samen) bedraagt 2,5 miljard euro.De indexmassa op de artsenhonoraria (inbegrepen in het genoemde bedrag) bedraagt 182 miljoen euro. Met de indexmassa wordt soms gespeeld bij het vastleggen van een akkoord om toch nog nieuwe maatregelen te kunnen financieren. Vermelden we nog dat er van het totale bedrag voor de artsenhonoraria 345 miljoen naar de laagvariabele zorg gaat.Volgens de toelichting op de website van het Riziv groeit het deelbudget van de artsenhonororia met 3,1% ten opzichte van het jaar ervoor. Het budget voor de verpleegdagprijs (6 miljard) groeit met 2,6%, het geneesmiddelenbudget (5,1 miljard na besparingen) met 7,2% en de rest met 2,8%.Op het deelbudget van artsen werd nog een 'correctie' van 9,3 miljoen euro toegepast. Van de gereserveerde bedragen voor geplande maar nog niet uitgevoerde maatregelen gaat er 8,1 miljoen euro af omdat de opstellers van de begroting ervan uitgaan dat toch niet alle maatregelen vanaf 1 januari zullen ingaan. Ook stroomt 1,2 miljoen euro van het budget voor het sociale statuut van artsen terug naar de staatskas, omdat er minder artsen tot het akkoord zijn toegetreden.Van de 101 miljoen euro die in het oorspronkelijke begrotingsvoorstel van zorgverleners, ziekenfondsen en instellingen naar nieuw beleid kon gaan, blijft er niets meer over. Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Maggie De Block (Open VLD) reserveert wel een bedrag van bijna 8,9 miljoen euro om de leeftijdsgrens voor de volledige terugbetaling van anticonceptiva op te trekken tot 24 jaar, en om de morning-afterpil gratis te maken op alle leeftijden.