...

Volgens de Belgische Beroepsvereniging van artsen-specialisten in Anesthesie en Reanimatie (BSAR) snijden de argumenten van de overheid om als eerste de bewoners van de woonzorgcentra te vaccineren, en niet de zorgverleners, geen hout.De overheid stelt immers dat het vaccineren van de hoogbejaarden in de WZC de druk op de intensieve zorg in de ziekenhuizen zal verminderen. Maar die groep wordt gewoonlijk niet opgenomen op intensieve zorg voor beademing, stelt de BSAR. Het komt er volgens de BSAR meer op aan om een stevige dam op te werpen bij het zorgpersoneel tegen een derde coronagolf. Het allerbelangrijkste is de robuustheid van het gezondheidszorgsysteem, aldus de BSAR. Als de dam bij een derde golf breekt, zal "winst" bij de WZC-bewoners niet volstaan om een catastrofe te voorkomen.Deze populatie zal zelfs een van de eerste slachtoffers zijn van een massale uitval van het personeel omdat ook andere dan covidzorg niet meer zal worden aangeboden .Ook het argument dat niet bekend is dat het vaccin transmissie van het virus voorkomt, wijst de BSAR af. Absolute zekerheid heeft men in de geneeskunde zelden. Vaccinatie vermindert zeer waarschijnlijk de viral load, en daarmee ook de besmettelijkheid.De bedoeling van de hele vaccinatiecampagne is trouwens juist om transmissie van het virus in de bevolking te stoppen.Medische wereld Dokter Ben Brucker, voorzitter van Medische Wereld, noemt de argumenten van de overheid belachelijk. Volgens hem hebben de 85-plussers in de woonzorgcentra maar een beperkte levensverwachting, komen ze zelden op intensieve zorg terecht, worden ze al beschermd in de woonzorgcentra en zouden ze nog beter beschermd zijn als eerst het personeel er wordt ingeënt.Hij stelt een andere prioriteitenvolgorde voor, met het zorgpersoneel in ziekenhuizen en woonzorgcentra, en de huisartsen op kop, en vervolgens de risicogroepen tussen 45 en 65 jaar, en de 65-plussers die nog thuis wonen. De bewoners van de woonzorgcentra komen pas na de essentiële beroepen aan de beurt.Medische Wereld voerde tussen 14 december en 7 januari een enquête bij 1.000 artsen. Enkele resultaten: -