...

Dat artsen verplicht zouden worden om gegevens te delen, lokte onder meer vanuit syndicale hoek hevige weerstand uit. Wie obstinaat weigert de regels van het EVA over het delen van de gegevens na te leven, kan boetes krijgen. Bij individuele zorgverleners kunnen die oplopen tot 40.000 euro.Verdedigers van het decreet stellen dat zorgverleners mee de regels kunnen bepalen in het EVA. In de Raad van Bestuur hebben ze een blokkeringsminderheid. En voor belangrijke beslissingen is een eensluidend advies vereist.In de toelichting onderstreept de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Jo Van Deurzen dat het delen van gegevens, ook met de welzijnssector, steeds belangrijker wordt voor de zorg. Door het delen van de gegevens, kan de overheid aan personen ook automatisch rechten toekennen, wat de sociale rechtvaardigheid versterkt.