...

Het Riziv wijst erop dat deconventioneren alleen per aangetekend schrijven kan, en dat een eenvoudige e-mail niet volstaat.Wie het akkoord artsen-ziekenfondsen weigert of maar partieel wil aanvaarden, moet dat volgens de regels van de wet met een aangetekend schrijven laten weten aan het Riziv. En niet met een elektronisch bericht, zoals enkele artsen blijkbaar probeerden. Deconventioneren - of gedeeltelijk conventioneren - kan tot 30 dagen na de publicatie van het akkoord in het Staatsblad. Vermits het akkoord op 23 januari verscheen, is er tijd tot 22 februari. De procedure staat uitgelegd in het akkoord zelf, onder punt 11 (Formaliteiten). We citeren letterlijk:"De geneesheren die weigeren toe te treden tot de bedingen van dit akkoord, geven kennis van hun weigering binnen de 30 dagen na de bekendmaking van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad, met een ter post aangetekende brief, gericht aan de NCGZ, waarvan de zetel gevestigd is bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel." De tekst van het akkoord bevat ook een typebriefje dat als model kan dienen. Het Riziv hanteert het principe van de positieve conventie: wie geen aangetekend schrijven stuurt, wordt geacht het akkoord te aanvaarden.