...

Dirk Cuypers van de FOD Volksgezondheid zit de paritaire commissie voor die opleidingen moet organiseren voor osteopathie, chiropraxie, homeopathie en acupunctuur. Onkelinx wil tegen begin volgend jaar een duidelijk plan. Maar in de commissie waarin vertegenwoordigers van deze niet-conventionele praktijken samenzitten met vertegenwoordigers van de universiteiten, laten die laatsten het afweten.Evidence-based"Ik heb de decanen persoonlijk gecontacteerd, maar dat heeft niet mogen baten", vertelde Cuypers in de Kamercommissie. "Na de eerste vergaderingen zijn de vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten niet meer komen opdagen."De decanen zetten in een brief de reden van hun afwezigheid uiteen. Ze uiten ongetwijfeld bedenkingen die heel wat artsen zich maken: "Zeker in een periode van strenge financiële besparingen waar zelfs de financiering van evidence-based behandelingen beperkt wordt, moeten de beschikbare openbare middelen zo rationeel mogelijk gebruikt worden. (...) Er zijn in verschillende domeinen van de geneeskunde voorbeelden geweest, waarbij de terugbetaling van sommige technieken geschrapt werd omdat hun werkzaamheid niet wetenschappelijk bewezen kon worden."In strijd met KB 78Voor de decanen ligt de bal nu in het kamp van de regering. "We hebben een stelling ingenomen. We wachten de reactie af: wat gaat de politieke wereld nu doen?", aldus Jan Goffin, decaan van de Leuvense geneeskundefaculteit. "We zijn steeds bereid tot een gesprek. Maar tot nog toe zijn er geen elementen om het opnemen van alternatieve geneeskunde in het curriculum te ondersteunen. Wanneer er onderdelen zijn die door correct methodologisch uitgevoerd onderzoek kunnen worden onderbouwd, kunnen we die wel meenemen."De Bvas treedt de decanen bij, en stelt dat men de erkenning van alternatieve geneeswijzen een halt moet toeroepen. "Tot op heden, en hopelijk voor altijd, is de situatie van 'alterneuten' in strijd met het KB 78", stelt Dr. Marc Moens.RegulerenMaar ook Dirk Cuypers blijft bij zijn standpunt. Hij vindt het een vorm van contractbreuk dat de faculteiten eerst mensen afvaardigen om in de paritaire commissie te zetelen, en dan hun kat sturen. "Ze verzaken aan hun taak om een belangrijk maatschappelijk probleem aan te pakken. Ze kregen daartoe een opdracht."Uit een KCE-rapport blijkt dat tal van mensen van alternatieve geneeswijzen gebruik maken. "Het is dan aan de overheid om de veiligheid te verzekeren en deze geneeswijzen te reguleren." Dirk Cuypers verwijst ook naar een richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie, die eveneens regulering aanbeveelt. "Als voorzitter van de paritaire commissie maak ik een synthese van de standpunten, die als een advies naar de minister gaat. In dat advies zit nu een hiaat."