...

"Er moet eerder een oplossing worden gezocht voor de "overproductie" aan artsen in het Franstalige deel van het land", zeggen de decanen. "Daar heeft men zich de voorbije jaren niet aan het voorgeschreven contingent gehouden. Het Franstalige probleem van overtallige studenten moet niet door de universiteiten worden bijgestuurd, noch gecompenseerd."Ook wijzen de decanen er op dat het loslaten van de contingentering een debat dreigt uit te lokken over het toelatingsexamen. "En dat zou, gezien de nieuwe zesjarige opleiding, een zeer slechte zaak zijn. Het kan leiden, zoals in Franstalige universiteiten, tot 1.200 studenten in het eerste jaar geneeskunde. En dat staat een kwaliteitsvolle opleiding in de weg."Kortom, de decanen pleiten er ook voor de toelatingsproef voor studenten geneeskunde te behouden. "Vanzelfsprekend moet eenzelfde instroombeperking worden ingevoerd in Franstalig België", besluiten ze.