...

Dokter Christiane Pouliart, stichtster en erevoorzitster van de vereniging, verwelkomt de deelnemers met een toelichting over 25 jaar MWABe. Na een hapje en drankje neemt dr. Mireille Vergucht, huidig voorzitter, het woord.Vervolgens licht prof. dr. Lieve Dams (president elect) de doelstelling van de debatavond toe. Auteur Sabine De Vos, die het boek 'Traliemama's' schreef, brengt getuigenissen uit het veld. Psychologe dr. Sanne Hissel en advocate Sarah Van Haute lichten ten slotte de gevolgen van detentie voor moeder en kind toe vanuit psychologisch en juridisch oogpunt.De avond wordt afgesloten met een debat, in aanwezigheid van Miet Smet, Wivina De Meester en Léona Detiège. Inschrijven kan via deze link.In een volgende editie van Artsenkrant licht forensisch prsychiater prof. dr. Lieve Dams het thema van de debatavond uitgebreid toe.