...

De Artsenkring van Halle en Omgeving slaagt er ieder jaar wel in om in te spelen op de actualiteit. Dit jaar luidt de vraag die aan het panel wordt voorgelegd 'Is solidariteit een zinkend schip?'Prof. dr. Sara Willems van de vakgroep eerstelijnsgezondheidszorg Ugent heeft zich gespecialiseerd in de problematiek van sociale ongelijkheid in de gezondheidszorg en zal (na het welkomstwoord van de voorzitter van de kring) de avond inleiden. Prof.dr. Lieven Annemans brengt ook een gezondheidseconomische analyse van wat solidariteit en de gezondheidszorg inhoudt.Na de uiteenzettingen volgt het eigenlijke debat, waaraan verder deelnemen: dr. Jaques De Toeuf (voorzitter Bvas), dr. Louis Ferrant van het Wijkgezondheidscentrum Medikuregem, dr. Louis Ide die voor N-VA volksgezondheid opvolgt, en Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform.Zoals stilaan traditie is, wordt om het debat te stofferen nog een video-interview getoond met iemand die nog een eigen insteek brengt. Dat is dit jaar dr. Marc Amant, voorzitter van de HAK Aalst. Het debat wordt ook dit jaar weer gemodereerd door prof. dr. Roy Remmen.Het debat begint om 20 u. op 17 februari. Plaats is CC 't Vondel in Halle. Accreditering is aangevraagd voor de rubriek ethiek en economie (3 cp, eID vereist).