...

Het 'elektronisch medisch dossier' van de huisarts staat voor een generatiewissel. Kwam het er aanvankelijk op aan vooral een goede structuur te vinden om de voor de zorg belangrijke bevindingen vast te leggen, steeds meer is de uitwisseling van informatie als bijkomend element in de kijker komen te staan. Het nieuwe EMD is een belangrijk instrument voor de coördinatie van de zorg voor de patiënt - en voor een beslissingsondersteuning tevens gevoed door externe gegevens.Niets is evident Is dit "EMD 2.0" inderdaad een "troef", of wordt het integendeel voor de huisarts een "vergiftigd geschenk"? Die vraag staat dit jaar op 21 januari in Halle in het debat centraal. Het delen van de medische gegevens van de patiënt, doet immers vragen rijzen over de verantwoordelijkheid en over de veiligheid. Welke garantie hebt u dat de gegevens die u ter beschikking stelt, alleen gezien worden door personen die ze gebruiken om de zorg te verbeteren voor de patiënt waarover ze gaan?Deze en verwante vragen zal het debat - of het 'congres' zoals de Artsenkring het zelf noemt - belichten en beantwoorden vanuit verschillende gezichtspunten. Het is de overheid die het als een taak op zich heeft genomen om de gegevensdeling in de zorg te promoten, en ze krijgt de kans om dat beleid uit te leggen.Maggie De Block, federaal minister van Gezondheidszorg, komt haar rol in dit gebeuren kort uitleggen. Frank Robben, de grote baas van het federaal eHealth-platform, komt verklaren waarom de huisarts in dit gebeuren toch wel echt een centrale positie inneemt.Ook Jo Vandeurzen die als Vlaams minister van Volksgezondheid zijn schouders onder de elektronische gegevensdeling zet, mag zijn visie kort geven. Maar ondertussen zal ook het eerste deel van het debat plaatsvinden.Vragen voor het panel Daarvoor nemen vijf partijen plaats in het panel: Frank Robben van het eHealth-platform, advocaat en specialist gezondheidstrecht Filip Dewallens, Ilse Weehgmans van het Vlaams Patiëntenplatform, Riziv-topman Ri Deridder, en ten slotte Leo Geudens van Domus Medica, onder meer ICT-coördinator van de kring van Turnhout.Het debat valt uiteen in drie stukken. Na het interview met minister Van Deurzen volgt een tweede gedeelte. En wanneer als "kritische huisarts" ook Luc De Munck in een interview aan het woord is gekomen, volgt het laatste stuk van het debat.Frank Mertens, voorzitter van de Artsenkring, zal de avond openen, maar zal ook het slotwoord mogen doen. Moderaror die het panel pertinente vragen mag voorleggen, is de Antwerpse hoogleraar huisartsgeneeskunde Roy Remmen.