...

Goed nieuws voor de patiënt met neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie en met diabetes macula oedeem, goed nieuws voor de Belgische ziekteverzekeraar maar ook heel goed nieuws voor de oogheelkundigen. We hebben het eerder al aangekaart: oogartsen konden in het verleden bijna niet anders dan bevacizumab (Avastin®) off-label voorschrijven want de terugbetaling van het bijzonder dure ranibizumab (Lucentis®) was beperkt tot drie jaar. Beide moleculen hebben dezelfde werking. Alleen was Avastin® in het verleden tot 20 keer goedkoper dan Lucentis®, maar omdat Avastin® alleen geïndiceerd is als angiogeneseonderdrukker bij kankerbehandeling en niet voor oogbehandelingen, kon het enkel off-label voorgeschreven worden. Oogheelkundigen schreven het dan ook off-label voor maar moesten daardoor alle risico's zelf dragen. Het FAGG stuurde zelfs een brief naar de oogartsen om hen te vertellen dat het off-label voorschrijven 'ondeontologisch en gevaarlijk' was. Maar de oogartsen vonden dat ze geen keuze hadden. Voor de patiënt was het immers geen optie om Lucentis® zelf te betalen en het alternatief was letterlijk gezichtsverlies.Geen indicatieDe oogartsen streden al sinds 2008 voor de terugbetaling van Avastin®, maar ze trokken aan het kortste eind omdat de producerende firma (Roche) het niet op de markt wilde zetten als een middel voor oogbehandelingen. Nu is er toch een oplossing, zij het vanuit de andere kant. "De overheid en het farmaceutisch bedrijf Novartis hebben een akkoord gevonden over de terugbetaling van het geneesmiddel Lucentis®", horen we bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. "Novartis stelt het geneesmiddel nu ter beschikking van de Belgische ziekteverzekering aan verbeterde voorwaarden. Hierdoor is de terugbetaalde behandelduur met dit geneesmiddel sinds 1 april 2016 niet langer beperkt tot maximaal drie jaar."Als reden wordt gesteld dat er bijkomende data beschikbaar zijn die een terugbetaling voorbij een periode van drie jaar verantwoorden. "Maar ook het positieve klimaat voor de farmaceutische sector in ons land heeft een rol gespeeld. Dankzij het Toekomstpact heeft deze sector extra zuurstof gekregen en kunnen farmaceutische bedrijven rekenen op de nodige stabiliteit voor de komende jaren", zegt het kabinet-De Block. "We hebben bovendien ook met Bayer een gelijkaardige overeenkomst afgesloten over de kostendaling van het ooggeneesmiddel Eylea® (aflibercept). Vanaf 1 juli 2016 zal daardoor ook de terugbetaling van de behandeling met Eylea® onbeperkt in duur zijn.Maggie De Block bereikt hiermee op korte tijd een tweede belangrijke tariefovereenkomst. Eerder al bereikte ze een princiepsovereenkomst met Alexion Pharmaceutials rond Soliris®, een weesgeneesmiddel dat daardoor beschikbaar is geworden voor alle Belgische patiënten met het aHUS.