...

Zo goed als alle ziekenhuizen nemen deel aan de patiëntenpeilingen. De vragenlijst daarvoor werd door het Vlaamse Patiëntenplatform (VPP) ontwikkeld en door het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid 'gevalideerd'.De peiling vindt al sinds 2014 jaarlijks plaats. Vandaag werden de resultaten online gezet voor de bevragingen van 2016 tot 2018, dat voor 56 van de ziekenhuizen. Het gaat om de antwoorden op de 28 vragen, niet juist om een algemene tevredenheidscore.Patiënten kunnen op de website zorgkwaliteit.be ziekenhuizen met elkaar vergelijken. Voor één ziekenhuis kan ook de evolutie van de resultaten worden weergegeven.De patiënten geven hun ziekenhuis in de regel goede tot zeer goede scores over hoe zij het ontslag uit het ziekenhuis ervaren, de omgang tussen patiënten en medewerkers, samenwerking tussen zorgverleners en de privacy.Maar patiënten signaleren dat de informatie die ze krijgen over de prijs van een opname beter kan. Ook over de aandoening, de onderzoeken en de behandeling willen ze toch graag meer vernemen. De mate waarin patiënten mee in beslissingen worden betrokken, krijgt ook een lagere score.Ilse Weeghmans, directeur van het VPP, vindt het positief dat ziekenhuizen die lager scoren er toch mee instemmen dat de informatie online komt: "De ziekenhuizen bewijzen met deze metingen dat ze hun kwaliteit en de mening van hun patiënten belangrijk vinden." Het VPP wil ziekenhuizen verder helpen hun kwaliteit te verbeteren. Het kan hen advies bieden over hoe ze hun patiënten beter kunnen informeren, en het kan hen hulpmiddelen en best practices aanreiken, stelt Weeghmans.Naast de evolutie over de voorbije jaren voor de verschillende vragen, wordt ook telkens een streefwaarde weergegeven - gebaseerd op de scores die de meest performante ziekenhuizen behaalden. Maar Svin Deneckere, directeur van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg, vindt dat de ziekenhuizen qua scores de voorbije jaren niet veel vooruitgang hebben gemaakt."De resultaten blijven min of meer stabiel. Door de resultaten nu publiek te maken en met verdere hulp van het Vlaams Patiëntenplatform hopen we de komende jaren bij alle ziekenhuizen meer vooruitgang te boeken."Nog een aantal opvallende bevindingen:Bron: Mededeling van Zorg en Gezondheid