...

Binnen de gezondheidszorg worden nog volgende bevoegdheden overgedragen naar de Vlaamse overheid: het ziekenhuisbeleid (normering), preventie (vanaf 1 juli 2014 kunnen alleen de deelstaten hier nog initiatief nemen), de volledige bevoegdheid over ouderenvoorzieningen, psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen, en een aantal revalidatieovereenkomsten.Er worden in totaal ook voor vijf miljard euro middelen binnen de gezondheidszorg overgedragen naar de Vlaamse gemeenschap. Het grootste deel daarvan (bijna drie miljard) is gesitueerd in de ouderenzorg.Soms worden wel bevoegdheden overgedragen, maar niet de daarmee overeenkomende middelen. De erkenningsnormen voor de ziekenhuizen worden een bevoegdheid van de gemeenschappen. Maar deze laatste moeten met hun beleid wel binnen de grenzen blijven van de federale ziekenhuisfinanciering.