Interessante denkpiste maandag in De Standaard (10 mei 2021): waarom geven we de coronavaccins bestemd voor de min 18-jarigen niet aan landen waar er momenteel nog maar weinig tot geen inentingen gebeurd zijn, zoals in Zuid-Amerika of in Afrika?

Deze optie moeten we toch minstens in overweging nemen? Als alle hoogrisico's en ouderen gevaccineerd zijn, als bovendien ook alle mensen boven de 18 hun prikje zullen gehad hebben, waarom dan niet even wachten met de jeugd?

Akkoord, het virus circuleert actueel het meest onder de 10-12 jarigen. Maar omwille van het gegeven dat de groep boven de 18 stilaan beschermd geraakt, en omwille van het feit dat de jongeren zelf minder ernstig ziek worden indien zij besmet worden door het virus, zouden we ervoor kunnen kiezen hen nog wat te laten wachten, en prioritair in te zetten op landen waar de nood aan vaccins dringender is.

Mochten tal van Europese, maar ook andere landen, kiezen voor deze werkwijze, dan zouden er heel wat vaccins vrijkomen. In afwachting van een mogelijke vrijgave van de patenten op die vaccins, wat bijlange na nog niet zeker is, ook al wordt de druk vanuit diverse hoeken serieus opgevoerd, zouden we de eerste urgente noden al kunnen lenigen.

Ruben Mersch, filosoof, pleitte in een opinie in De Standaard, d.d. 8 mei 2021 trouwens nogmaals op de noodzaak van een tijdelijke opheffing van die vermaledijde patentwetgeving. Hij opperde de stelling dat de primaire doelstelling van big pharma niet zou moeten zijn om zoveel mogelijk winst maken, maar wel zoveel mogelijk gezondheidswinst beogen.

Verschillende gezaghebbende stemmen, zoals de eminente econoom Krugman, steunen trouwens al veel langer de idee om de farma bijvoorbeeld een premie te geven als ze bepaalde gezondheidsdoelstellingen behalen.

Professor Rosier, gasthoogleraar KU Leuven, legde in De Standaard d.d. 10 mei 2021 nog eens haarfijn de methodes van de farmalobbyisten uit, voor mochten die nog niet gekend zijn. Het komt er eigenlijk op neer dat zowel de overheid, als de consument-patiënt, psychologisch om de tuin worden geleid.

Als je maar lang genoeg een bepaald discours uitstrooit dat plausibel en waarachtig overkomt, bereik je uiteindelijk je beoogde doel. Of deze tactieken en werkwijzen ethisch door de beugel kunnen, zal de farma worst wezen. In the end is hun uiteindelijke betrachting om zowel de overheid als de patiënt-belastingbetaler als een citroen uit te persen. Gezondheidswinst is slechts een secundair doel. In de framing zorgt big pharma er wel voor dat ze schijnbaar bekommerd zijn om het welzijn van het individu, uit al hun praktijken blijkt het tegenovergestelde.

De rek bij de bevolking is eruit. Dat mag geen vrijgeleide voor de regering zijn om holder de bolder alle remmen los te gooien

De terrassen zijn sinds 8 mei terug open, weliswaar alleen buiten. Jambon en De Croo hebben ook al een exitplan klaar, en bovendien hebben ze dat met elkaar al doorgesproken zonder bepaalde experts hierin te kennen. Het lijkt wel alsof alles ineens in een stroomversnelling is terechtgekomen. Het zal nog maar de vraag zijn of we hier onszelf niet voorbijlopen. Erika Vlieghe is er alvast niet gerust in, evenals enkele andere deskundigen. Een recente kleine uitbraak met een variant in een gevaccineerd woonzorgcentrum laat zien dat we waakzaam moeten blijven. De vaccins beschermen tegen sommige varianten beter dan tegen andere.

De weg naar de vrijheid ligt geplaveid met vele valkuilen. De rek bij de bevolking is er inderdaad uit. Dat is een nuchtere vaststelling. Maar die constatatie mag geen vrijgeleide voor de regering zijn om holder de bolder alle remmen los te gooien, met het risico dat er begin juli wederom een piek op ons bord belandt. Want als dat scenario bewaarheid wordt, dan zou het wel eens minder leuk kunnen worden in de grote vakantie dan we hadden verhoopt.

Interessante denkpiste maandag in De Standaard (10 mei 2021): waarom geven we de coronavaccins bestemd voor de min 18-jarigen niet aan landen waar er momenteel nog maar weinig tot geen inentingen gebeurd zijn, zoals in Zuid-Amerika of in Afrika? Deze optie moeten we toch minstens in overweging nemen? Als alle hoogrisico's en ouderen gevaccineerd zijn, als bovendien ook alle mensen boven de 18 hun prikje zullen gehad hebben, waarom dan niet even wachten met de jeugd?Akkoord, het virus circuleert actueel het meest onder de 10-12 jarigen. Maar omwille van het gegeven dat de groep boven de 18 stilaan beschermd geraakt, en omwille van het feit dat de jongeren zelf minder ernstig ziek worden indien zij besmet worden door het virus, zouden we ervoor kunnen kiezen hen nog wat te laten wachten, en prioritair in te zetten op landen waar de nood aan vaccins dringender is.Mochten tal van Europese, maar ook andere landen, kiezen voor deze werkwijze, dan zouden er heel wat vaccins vrijkomen. In afwachting van een mogelijke vrijgave van de patenten op die vaccins, wat bijlange na nog niet zeker is, ook al wordt de druk vanuit diverse hoeken serieus opgevoerd, zouden we de eerste urgente noden al kunnen lenigen.Ruben Mersch, filosoof, pleitte in een opinie in De Standaard, d.d. 8 mei 2021 trouwens nogmaals op de noodzaak van een tijdelijke opheffing van die vermaledijde patentwetgeving. Hij opperde de stelling dat de primaire doelstelling van big pharma niet zou moeten zijn om zoveel mogelijk winst maken, maar wel zoveel mogelijk gezondheidswinst beogen. Verschillende gezaghebbende stemmen, zoals de eminente econoom Krugman, steunen trouwens al veel langer de idee om de farma bijvoorbeeld een premie te geven als ze bepaalde gezondheidsdoelstellingen behalen.Professor Rosier, gasthoogleraar KU Leuven, legde in De Standaard d.d. 10 mei 2021 nog eens haarfijn de methodes van de farmalobbyisten uit, voor mochten die nog niet gekend zijn. Het komt er eigenlijk op neer dat zowel de overheid, als de consument-patiënt, psychologisch om de tuin worden geleid. Als je maar lang genoeg een bepaald discours uitstrooit dat plausibel en waarachtig overkomt, bereik je uiteindelijk je beoogde doel. Of deze tactieken en werkwijzen ethisch door de beugel kunnen, zal de farma worst wezen. In the end is hun uiteindelijke betrachting om zowel de overheid als de patiënt-belastingbetaler als een citroen uit te persen. Gezondheidswinst is slechts een secundair doel. In de framing zorgt big pharma er wel voor dat ze schijnbaar bekommerd zijn om het welzijn van het individu, uit al hun praktijken blijkt het tegenovergestelde.De terrassen zijn sinds 8 mei terug open, weliswaar alleen buiten. Jambon en De Croo hebben ook al een exitplan klaar, en bovendien hebben ze dat met elkaar al doorgesproken zonder bepaalde experts hierin te kennen. Het lijkt wel alsof alles ineens in een stroomversnelling is terechtgekomen. Het zal nog maar de vraag zijn of we hier onszelf niet voorbijlopen. Erika Vlieghe is er alvast niet gerust in, evenals enkele andere deskundigen. Een recente kleine uitbraak met een variant in een gevaccineerd woonzorgcentrum laat zien dat we waakzaam moeten blijven. De vaccins beschermen tegen sommige varianten beter dan tegen andere. De weg naar de vrijheid ligt geplaveid met vele valkuilen. De rek bij de bevolking is er inderdaad uit. Dat is een nuchtere vaststelling. Maar die constatatie mag geen vrijgeleide voor de regering zijn om holder de bolder alle remmen los te gooien, met het risico dat er begin juli wederom een piek op ons bord belandt. Want als dat scenario bewaarheid wordt, dan zou het wel eens minder leuk kunnen worden in de grote vakantie dan we hadden verhoopt.