dr
© dr

De resultaten van deze enquête, die op 21 december verschijnen in een speciale bijlage bij jdM/AK, leveren een schat aan informatie op over de gewoontes, opinies, leef- en werkstijl van de Belgische artsen. Wie bent u dokter? kaart in een 60-tal vragen thema's aan als werkorganisatie, inkomen, mobiliteit, ICT, vrijetijdsbesteding, mediagebruik, wonen, enz.

Uit de enquête blijkt onder meer:

 • Meer dan zeven artsen op tien zeggen tevreden te zijn met de manier waarop ze hun beroep in ons gezondheidssysteem kunnen uitoefenen.
 • 67% van de artsen vindt dat de overheid onvoldoende doet aan de veiligheidsproblemen van artsen.
 • Zes op de tien Nederlandstalige artsen vrezen een artsentekort in de toekomst, bij de Franstalige artsen zijn er dat acht op de tien.
 • Een arts op twee zou zijn kinderen niet aanmoedigen om geneeskunde te studeren.
 • 83% van de artsen vindt dat artsen vergoed moeten worden naargelang hun prestaties.
 • Bijna drie artsen op vijf vinden de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) een goede zaak omdat ze helpt de privacy en het beroepsgeheim te beschermen.
 • Voor 31% van de Nederlandstalige artsen leunt N-VA het dichtst aan bij hun politieke voorkeur, voor 40% van de Franstalige artsen is dat MR. Net als in 2010, kunnen deze partijen de meeste Belgische artsen overhalen.
 • Meer dan hun mannelijke collega's, werken vrouwelijke artsen in groepspraktijken.
 • Parkeren is voor 1 op de 8 huisartsen een dagelijks probleem.
 • 69% van de artsen vindt dat hun belastingcontroleur redelijk en gematigd is.
 • -Negen op de tien artsen voorzien een aanvullende financiering voor hun pensioen.
 • 91% van de artsen las de afgelopen maand een krant.
 • Artsen gebruiken vaker Facebook dan LinkedIn of Instagram.
 • 64% van de specialisten en 52% van de huisartsen vindt dat de overheid zelf een softwarepakket voor het beheer van medische gegevens zou moeten ontwikkelen.
 • 67% van de artsen is er tegen dat privébedrijven de diensten van het eHealth-platform zouden overnemen.
 • Negen respondenten op de tien vinden dat ze de behandelende artsen altijd goed informeren over doorverwezen patiënten.

Dit jaar is het de vijfde keer dat Artsenkrant, sinds haar ontstaan in 1979, de enquête Wie bent u dokter? organiseert (eerder in 1985, 1993, 2002 en 2010). Aangezien telkens dezelfde vragen - weliswaar aangepast aan de maatschappelijke en medische context - aan bod komen, kan de redactie vergelijkingen maken met vorige bevragingen en aantonen hoe de antwoorden evolueren.

Experten uit de sector, zoals minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block, werden gevraagd om commentaar te geven op de resultaten.

(1) In totaal hebben 2.259 artsen de enquête ingevuld, waarvan 62% Nederlandstaligen en 38% Franstaligen. De groep respondenten bestaat ongeveer uit evenveel huisartsen (52%) als specialisten (48%), waarvan in beide groepen 2% in opleiding is. Voor de verwerking van de resultaten, werd een gewogen steekproef gebruikt van 1.000 volledig ingevulde enquêtes.

De resultaten van deze enquête, die op 21 december verschijnen in een speciale bijlage bij jdM/AK, leveren een schat aan informatie op over de gewoontes, opinies, leef- en werkstijl van de Belgische artsen. Wie bent u dokter? kaart in een 60-tal vragen thema's aan als werkorganisatie, inkomen, mobiliteit, ICT, vrijetijdsbesteding, mediagebruik, wonen, enz.Uit de enquête blijkt onder meer:Dit jaar is het de vijfde keer dat Artsenkrant, sinds haar ontstaan in 1979, de enquête Wie bent u dokter? organiseert (eerder in 1985, 1993, 2002 en 2010). Aangezien telkens dezelfde vragen - weliswaar aangepast aan de maatschappelijke en medische context - aan bod komen, kan de redactie vergelijkingen maken met vorige bevragingen en aantonen hoe de antwoorden evolueren.Experten uit de sector, zoals minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block, werden gevraagd om commentaar te geven op de resultaten.(1) In totaal hebben 2.259 artsen de enquête ingevuld, waarvan 62% Nederlandstaligen en 38% Franstaligen. De groep respondenten bestaat ongeveer uit evenveel huisartsen (52%) als specialisten (48%), waarvan in beide groepen 2% in opleiding is. Voor de verwerking van de resultaten, werd een gewogen steekproef gebruikt van 1.000 volledig ingevulde enquêtes.