...

Een van die 'genezende' bacteriën die de aandacht heeft getrokken van wetenschappers, is Lactobacillus gasseri. Die commensale bacterie van de vagina maakt lactocilline aan. Dat is een 'natuurlijk' antibioticum dat sterk verwant is met bepaalde antibiotica die worden gebruikt bij vaginale infecties. Er is echter een verschil: 'chemische' antibiotica vallen zonder onderscheid alle bacteriën aan, ongeacht of ze pathogeen zijn, terwijl lactocilline alleen de pathogene bacteriën zou uitschakelen. In hun verdere onderzoek gebruikten de vorsers de 'ClusterFinder', een nieuwe machine waarmee ze een zeer uitgebreide analyse hebben uitgevoerd van het genoom van verschillende soorten van het menselijke microbioom. Hun resultaat toont aan dat ons lichaam niet minder dan 3.118 verschillende groepen van bacteriële genen bevat die coderen voor enzymen die betrokken zijn bij de synthese van geneeskundige verbindingen die tot bekende farmaceutische klassen behoren. Volgens bioloog Michael Fischbach zou deze ontdekking een volledige omwenteling kunnen betekenen van de manier waarop farmaceutisch onderzoek gebeurt en waarop geneesmiddelen worden gemaakt.