Deze week schoot de langverwachte covid-19-vaccinatiecampagne echt uit de startblokken. Positief nieuws dat helaas overschaduwd wordt door de traagheid van de uitrol ervan.

De Vlaamse vaccinatiestrategie hinkt achterop. Nochtans werd de levering van de Pfizer-vaccins bevestigd én bieden velen zich aan als vaccinator. Er valt dus geen minuut meer te verliezen: we moeten dringend een versnelling hoger schakelen en 7 dagen op 7 intensief vaccineren.

Deze week zouden ongeveer 23.000 Belgen een eerste covid-19-prik ontvangen. En dat is weinig, als je weet dat Pfizer-BioNTech 87.500 doses per week levert. We zien bovendien dat men er in Wallonië in slaagt om dubbel zoveel te vaccineren als in Vlaanderen. Vlaanderen zal deze week minder vaccins toedienen dan er geleverd zijn en dat is moeilijk te verantwoorden in zo'n precaire situatie.

Aan urgentie ontbreekt het nochtans niet. Nog elke dag overlijden er mensen ten gevolge van het virus, de derde golf ligt op de loer en ook de Britse variant die recent ontstond, brengt grote risico's met zich mee. We mogen nu in geen geval op onze lauweren rusten. De vaccinatiesnelheid moet omhoog en men moet ambiëren om alle vaccins die toekomen ook effectief toe te dienen, uiteraard met de nood aan een tweede vaccin in het achterhoofd. Het is een goede zaak dat men eerst wil proefdraaien, maar hierna moet toch echt wel een versnelling volgen.

Het is een goede zaak dat men eerst wil proefdraaien, maar hierna moet toch echt wel een versnelling volgen

Vanuit de zorgsector is er een grote bereidheid om te helpen. Meer en meer vaccinatoren bieden zich spontaan aan om bij te springen. De apothekers zijn al langer vragende partij om de vaccinaties te faciliteren en ook o.a. de thuisverpleging springt in de bres.

Zo deed de erkende thuisverplegingsdienst Mederi recent een bevraging bij 1.300 thuisverpleegkundigen waaruit bleek dat maar liefst 85% van de bevraagde thuisverplegingspraktijken zich willen engageren om vaccinaties toe te dienen. Mederi groepeerde zich daarom, samen met andere aanbieders van thuisverpleging, in provinciale consortia om zo het aanbod van beschikbare verpleegkundigen gestructureerd weer te geven. Zo is er een gecentraliseerd aanspreekpunt voor alle instanties die verpleegkundigen willen inschakelen voor de vaccinaties. Allemaal willen zij er mee voor zorgen dat de vaccinaties snel worden uitgevoerd. Zij nemen dit engagement bovendien op naast hun gewone professionele activiteiten.

We moeten dan ook niet aarzelen om deze niet-actieve zorgverstrekkers aan te trekken om de komende maanden onze 6 miljoen Vlamingen zo snel mogelijk te vaccineren

De provinciale consortia in Vlaanderen en Brussel tellen zo'n 10. 000 verpleegkundigen. Als slechts een deeltje hiervan kan deelnemen aan de vaccinatiecampagne, zou dit al een serieuze extra motor betekenen voor de campagne. Daarnaast zie ik ook nog veel potentiële hulp bij niet-actieve en gepensioneerde artsen en niet-actieve verpleegkundigen waarop we beroep kunnen doen. Een oproep voor vrijwilligers zou zeker ook veel extra helpende handen opleveren. We moeten dan ook niet aarzelen om deze niet-actieve zorgverstrekkers aan te trekken om de komende maanden onze 6 miljoen Vlamingen zo snel mogelijk te vaccineren.

Ik hoorde stemmen die zeiden dat vaccineren in het weekend niet evident is. Dat verbaast me, het virus maakt toch ook geen onderscheid tussen weekdagen en weekend?

Als er voldoende vaccins en vaccinatoren zijn, komt het erop aan om de vaccinatiecapaciteit zo snel mogelijk op te drijven. Daarom lanceerde ik het voorstel om 7 dagen op 7 te vaccineren. Het is de evidentie zelf dat we op volle capaciteit draaien. Ik hoorde stemmen die zeiden dat vaccineren in het weekend niet evident is. Dat verbaast me, het virus maakt toch ook geen onderscheid tussen weekdagen en weekend?

Zó veel mensen leveren al maandenlang immense inspanningen, we zijn het dan ook aan de bevolking verschuldigd om op volle kracht te vaccineren. We moeten al het potentieel dat we hebben ten volle benutten. Het engagement is groot en tegelijkertijd is de nood hoog. Er zullen nog vele vaccinatiefases volgen en de administratie in de volgende fase 1B zal ook een huzarenstukje worden.

Laat ons dan ook voldoende helpende handen durven in te schakelen en non-stop te vaccineren. Alleen zo bestrijden we het virus met gelijke wapens en gebruiken we elke kostbare minuut efficiënt ten voordele van de volksgezondheid.

Deze week schoot de langverwachte covid-19-vaccinatiecampagne echt uit de startblokken. Positief nieuws dat helaas overschaduwd wordt door de traagheid van de uitrol ervan. De Vlaamse vaccinatiestrategie hinkt achterop. Nochtans werd de levering van de Pfizer-vaccins bevestigd én bieden velen zich aan als vaccinator. Er valt dus geen minuut meer te verliezen: we moeten dringend een versnelling hoger schakelen en 7 dagen op 7 intensief vaccineren.Deze week zouden ongeveer 23.000 Belgen een eerste covid-19-prik ontvangen. En dat is weinig, als je weet dat Pfizer-BioNTech 87.500 doses per week levert. We zien bovendien dat men er in Wallonië in slaagt om dubbel zoveel te vaccineren als in Vlaanderen. Vlaanderen zal deze week minder vaccins toedienen dan er geleverd zijn en dat is moeilijk te verantwoorden in zo'n precaire situatie. Aan urgentie ontbreekt het nochtans niet. Nog elke dag overlijden er mensen ten gevolge van het virus, de derde golf ligt op de loer en ook de Britse variant die recent ontstond, brengt grote risico's met zich mee. We mogen nu in geen geval op onze lauweren rusten. De vaccinatiesnelheid moet omhoog en men moet ambiëren om alle vaccins die toekomen ook effectief toe te dienen, uiteraard met de nood aan een tweede vaccin in het achterhoofd. Het is een goede zaak dat men eerst wil proefdraaien, maar hierna moet toch echt wel een versnelling volgen. Vanuit de zorgsector is er een grote bereidheid om te helpen. Meer en meer vaccinatoren bieden zich spontaan aan om bij te springen. De apothekers zijn al langer vragende partij om de vaccinaties te faciliteren en ook o.a. de thuisverpleging springt in de bres. Zo deed de erkende thuisverplegingsdienst Mederi recent een bevraging bij 1.300 thuisverpleegkundigen waaruit bleek dat maar liefst 85% van de bevraagde thuisverplegingspraktijken zich willen engageren om vaccinaties toe te dienen. Mederi groepeerde zich daarom, samen met andere aanbieders van thuisverpleging, in provinciale consortia om zo het aanbod van beschikbare verpleegkundigen gestructureerd weer te geven. Zo is er een gecentraliseerd aanspreekpunt voor alle instanties die verpleegkundigen willen inschakelen voor de vaccinaties. Allemaal willen zij er mee voor zorgen dat de vaccinaties snel worden uitgevoerd. Zij nemen dit engagement bovendien op naast hun gewone professionele activiteiten.De provinciale consortia in Vlaanderen en Brussel tellen zo'n 10. 000 verpleegkundigen. Als slechts een deeltje hiervan kan deelnemen aan de vaccinatiecampagne, zou dit al een serieuze extra motor betekenen voor de campagne. Daarnaast zie ik ook nog veel potentiële hulp bij niet-actieve en gepensioneerde artsen en niet-actieve verpleegkundigen waarop we beroep kunnen doen. Een oproep voor vrijwilligers zou zeker ook veel extra helpende handen opleveren. We moeten dan ook niet aarzelen om deze niet-actieve zorgverstrekkers aan te trekken om de komende maanden onze 6 miljoen Vlamingen zo snel mogelijk te vaccineren.Als er voldoende vaccins en vaccinatoren zijn, komt het erop aan om de vaccinatiecapaciteit zo snel mogelijk op te drijven. Daarom lanceerde ik het voorstel om 7 dagen op 7 te vaccineren. Het is de evidentie zelf dat we op volle capaciteit draaien. Ik hoorde stemmen die zeiden dat vaccineren in het weekend niet evident is. Dat verbaast me, het virus maakt toch ook geen onderscheid tussen weekdagen en weekend? Zó veel mensen leveren al maandenlang immense inspanningen, we zijn het dan ook aan de bevolking verschuldigd om op volle kracht te vaccineren. We moeten al het potentieel dat we hebben ten volle benutten. Het engagement is groot en tegelijkertijd is de nood hoog. Er zullen nog vele vaccinatiefases volgen en de administratie in de volgende fase 1B zal ook een huzarenstukje worden.Laat ons dan ook voldoende helpende handen durven in te schakelen en non-stop te vaccineren. Alleen zo bestrijden we het virus met gelijke wapens en gebruiken we elke kostbare minuut efficiënt ten voordele van de volksgezondheid.