...

Met die duidelijke boodschap leidde professor Jan Goffin, decaan van de faculteit geneeskunde aan de KU Leuven, afgelopen zaterdag het symposium 'De arts van morgen' in. De organisatie was in handen van de Leuvense studentenvereniging Medica en Artsenkrant was mediapartner.TendensenProfessor Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven, schetste de toekomstige contouren van de gezondheidszorg. Een aantal elementen zijn bekend. Er is de tsunami aan chronische ziekten die ons te wachten staat. Onder meer omdat aandoeningen steeds beter behandeld kunnen worden, door een vergrijzende bevolking enzoverder. Decramer: "Dat alles heeft een belangrijke impact op de organisaties van de gezondheidszorg. Het vergt onder meer een versterking van de eerste lijn. Om de te verwachten toename van de multimorbiditeit op te vangen, zijn ook breder opgeleide artsen nodig. Vraag is of we bijvoorbeeld terug moeten naar algemeen internisten? Het valt ook te bekijken of schaalvergroting, het streven naar grotere ziekenhuizen door fusies, wel zo slim is. Kunnen kleinere ziekenhuizen hierop soms niet beter inspelen?"Professor Decramer zei ook dat we aan de vooravond staan van grote therapiedoorbraken. "Er is bijvoorbeeld het stimuleren van de immuniteit ter behandeling van infectieziekten. De patiënt overwint dan als het ware zelf zijn kanker. Ook in het onderzoek naar de aanmaak in vitro van organen kunnen doorbraken verwacht worden."Nieuwigheden ziet Decramer ook in de gepersonaliseerde geneeskunde en hij wees op het toenemende belang van patiënten in de gezondheidszorg. "De betrokkenheid van de patiënten wordt steeds groter. Ze participeren ook meer aan het bestuur van instellingen in de gezondheidszorg en nemen meer verantwoordelijkheden op. We moeten dan ook inzetten op 'patient empowerment'," dixit Decramer.SamenwerkingEen andere spreker, professor Birgitte Schoenmakers, docent aan het academisch centrum voor huisartsgeneeskunde van de KU Leuven en auteur van een boek over praktijkmanamgent voor huisartsen, hield een uiteenzetting over samenwerking in de praktijk en schaalvergroting. Ze wees op het actuele relatieve huisartsentekort. Het aantal 50-plussers in het medische korps is aanzienlijk en bovendien ziet deze leeftijdscategorie nog steeds het gros van de patiënten.Professor Schoenmakers baarde ook opzien door haar uitspraak dat in ons land jaarlijks 2.500 tot 5.000 doden vallen door het gebrek aan samenwerking tussen gezondheidswerkers. Schoenmakers haalde enkele oorzaken aan: "Medicatiegegevens worden inadequaat opgevolgd of gaan verloren, artsen verliezen soms de multimorbiditeit uit het oog, de zorgondersteuning en verwijzing is soms onvoldoende enz."Meer over het symposium 'De arts van morgen' leest u in Artsenkrant van 13 maart.