...

Dat alles blijkt uit het antwoord dat tandarts en federaal parlementslid voor N-VA Frieda Gijbels kreeg op een vraag aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Sp.a). Ze wou weten hoeveel en welk type covid-19-tests er tot nu toe werden ingezet. Meer bepaald ging het dan over de aantallen tests die onder drie verschillende nomenclatuurnummers vallen. Weinig verrassend is dat PCR-tests - waarbij de aanwezigheid van het virus opgespoord wordt na het nemen van een wisser - het meest gebruikt werden. Bijgaande tabel toont aan dat in de meeste provincies circa 50.000 tests werden afgenomen per 100.000 inwoners. In West-Vlaanderen loopt dat op tot 65.000 tests. Daarnaast zijn er nog serologische tests - die de aanmaak van antilichamen in het bloed opsporen - waarvan er zo'n 620.000 stuks werden afgenomen. Dat wil zeggen bij minder dan 10% van de be- volking. Hierbij merkt Frieda Gijbels op dat de overheid nochtans fors had ingezet op serologische tests. Ze legde een mil- joenenvoorraad aan van verschillende firma's. De antigentests zijn met 75.000 stuks eigenlijk verwaarloosbaar. Gijbels stelt wel vast dat hiervan, volgens verklaringen van het Federaal geneesmiddelen- agentschap, altijd 350.000 stuks op het grondgebied beschikbaar zouden moeten zijn. Het gaat dan telkens over hetzelfde type, namelijk de Coris-tests van de Waalse firma Biotech. "Maar", zo voegt de Limburgse tandarts eraan toe, "deze Coris-tests werden al snel tijdens de eerste golf als weinig betrouwbaar beschouwd. Vraag is hoe groot de voorraad ervan nog is in de ziekenhuizen". Aangezien de levensduur beperkt is, vreest het N-VA-parlementslid "dat er veel tests in de vuilnisbak belanden...." Anderzijds wijst ze er wel op dat de serologische tests wellicht nog dienst kunnen doen in het kader van de vaccinatiestrategie. Met name om mensen die al antistoffen blijken te hebben wat later te vaccineren. "Bovendien", besluit Gijbels, "blijkt uit de wetenschappelijke literatuur dat bij mensen met antistoffen één dosis volstaat van vaccins die normaal een booster nodig hebben".