...

Pedro Brugada vindt dat screening vooral maar niet alleen bij sporters moet worden uitgevoerd. Eigenlijk zou ieder kind bij de geboorte een ecg moeten krijgen, zo stelt hij. Dat moet wiegendood voorkomen, voor hem niets meer of minder dan het gevolg van een hartritmestoornis.Verder zou hij kinderen met een gestandaardiseerd onderzoek, inclusief ecg, cardiovasculair willen screenen op 6, 12 en 18 jaar. Een additionele screening kan nog plaatsvinden op de leeftijd van 24 jaar, met een bloedanalyse voor cholesterol en glucosewaarden. Vijf screeningmomenten en het begin van cardiovasculaire preventie, dat is voor Brugade de regel van zes.De regel van zes omvat verder voorlichting van de jongeren over een gezonde levenshygie, met speciale aandacht voor het niet beginnen roken, het aanleren van reanimatietechnieken en leren het hanteren van een defibrillator.Brugada noemt dit kosteneffectief. Het screeningonderzoek kost, alles tezamen bij de huisarts, 50 euro tegen Riziv-tarief. Dat is 10 euro voor elk van de eerste 25 levensjaren. Maar ieder jaar zul je n op 30.000 jongeren het leven redden. Daarmee rechtvaardig je makkelijk de 300.000 euro die dat kost. Dat dit een taak is op maat van de huisarts, behoeft volgens Brugada geen discussie.