...

"Het Belgische gezondheidssysteem wordt wereldwijd als zeer goed beschouwd - en terecht! Vooral omwille van de grote toegankelijkheid en de kwaliteit van het harde werk van onze gezondheidswerkers. Op al die vlakken scoren we beter dan andere landen zoals Nederland of Engeland. Maar in dit boek zal ik aantonen dat we de fundamenten van ons systeem geleidelijk aan uithollen en dat is zeer onrustwekkend."Zo begint het nieuwe boek van gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent en VUB). In 'De Prijs van uw gezondheid' legt hij uit waarom er overconsumptie is, maar ook onderconsumptie. Zijn boek bevat voorbeelden van misbruik, zoals de systematische heropname van patiënten, harde en softe fraude. Waarom innoverende geneesmiddelen worden afgeremd terwijl artsen juist te snel nieuwe technieken in de praktijk brengen."We krijgen vandaag niet de best mogelijke zorg," luidt zijn diagnose. Wat opvalt, is dat Annemans erg lovend is voor "de werkkracht van onze goed opgeleide artsen". Velen van hen zijn internationaal erkend als topwetenschappers. Een andere rode draad is dat patiënten meer zeggenschap moeten krijgen, maar ook meer verantwoordelijkheid. Huisartsen krijgen de hoofdrol in zijn herstelplan. Het GMD zou hij verplicht maken.In enkele interviews liet Annemans zich erg kritisch uit voor minister Onkelinx. 'De PS toont geen visie over zorg', blokletterde De Tijd. Onkelinx zelf reageerde laconiek: "Professor Annemans is weer eens uit zijn ivoren toren gekomen om ons zijn blijde boodschap te verkondigen. Terwijl hij zijn boek aan het schrijven was en het einde van de wereld van de gezondheidszorg voorspelt, is die wereld niet blijven stilstaan."De vaststellingen van Annemans zijn al eerder door alle actoren gedaan, zegt Onkelinx. En ze heeft al maatregelen genomen om de gaten in het systeem te dichten. Onnodige heropnames in ziekenhuizen bijvoorbeeld zijn ontmoedigd door de forfaits te verlagen.