...

Hoe reik je een prijs uit voor een zeer verdienstelijke Brusselse of Vlaamse huisarts in een jaar dat een klein virus de hele wereld op zijn kop zette, alle zorgverleners boven zichzelf uitstegen, vroeg dokter Van Giel zich af "Wie is die witte raaf?".De jury van Domus Medica moest over deze vraag niet lang nadenken, vertelt Van Giel, en het besluit was unaniem: "In het voorbije anderhalf jaar heeft elke huisarts, elke haio getoond dat hij een witte raaf is die uitzonderlijke prestaties heeft geleverd om de huisartsgeneeskunde verder uit te bouwen, en om de zorg voor de patiënten maximaal op te nemen."OnderbelichtDe rol van de huisarts is in de media vaak onderbelicht gebleven, vindt Van Giel. De camera's waren vooral gericht op de ziekenhuizen, waar tot 80.000 patiënten werden opgenomen en verzorgd.Maar de huisartsen zorgden voor de meer dan 1,2 miljoen andere burgers die besmet raakten met het virus. Hij was vaak de enige beschikbare vraagbaak voor de burger."Bij gebrek aan gezondheidsdiensten hebben we ons mee ingezet om de pandemie onder controle te krijgen, door in snel tempo triage- en vervolgens testcentra op te richten", stelde de DM-voorzitter.Ook voor de succesvolle vaccinatiecampagne in Vlaanderen waren de huisartsen cruciaal.ProfessionaliseringVoor dokter Roel Van Giel was de professionalisering van de kringen en van de wachtposten een belangrijke factor in de acties van huisartsen tegen de pandemie.Hij richtte zijn dank dan ook niet alleen naar alle artsen en haio's in solo-, duo- en groepspraktijken, en in multidisciplinaire praktijken - maar ook aan alle kringcoördinatoren en -medewerkers, wachtpostmanagers en personeel, triageartsen en medewerkers van de test- en triagecentra, medische experts in de vaccinatiecentra, de MSPOC's, de toezichthoudende artsen,...Ten slotte herinnerde hij er ook aan dat huisartsen collega's verloren zijn in de pandemie - mensen die zich jarenlang hadden ingezet voor de zorg van hun patiënten en dat ook tijdens de pandemie waren blijven doen, met alle risico's die daar bijkwamen.Het geld van de prijs, ten slotte, schenkt Domus Medica aan de co-artsen. "Want terwijl wij voor onze patiënten zorgen, zorgen zij ook voor ons."