...

Er is meer. In essentie is de gezondheidszorg organiseren natuurlijk mensenwerk. Een kabinet stuurt bij en/of zet structurele ingrepen op de rails. Doorgaans zijn het echter de administraties - en dus de ambtenaren daarin - die veranderingen doorvoeren en de continuïteit verzekeren. En ja, ook naar het hertekenen van deze gezondheidsadministraties zelf gaat dezer dagen heel wat aandacht. Dat er zich ondertussen bij de toppoppetjes een generatiewissel voltrekt, is veel minder bekend. Een rits leidend ambtenaren houdt er dezer dagen mee op. In deze editie leest u het afscheidsinterview van dokter Bernard Hepp. Eerder dit jaar wuifde de FOD Volksgezondheid zijn CEO gedurende jaren, Christiaan Decoster, uit. Ook dokter Raf Mertens, directeur van het federale Kenniscentrum, stopt er in principe mee eind 2017. En eind oktober is het de beurt aan dokter Ri De Ridder, hoofd van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv.Behalve Christiaan Decoster - opgevolgd door Pedro Facon - zijn de namen van de nieuwe leidend ambtenaren nog niet bekend. We gaan daarover niet speculeren. Zeker is wel dat de afscheidnemende toplui niet enkel de continuïteit verzekerden maar op hun manier ook mee gestalte gaven aan de organisatie van de gezondheidszorg. Vanuit hun (politieke) achtergrond maar wel als 'civil servant'. Ook de generatiewissel zal dus zijn impact hebben op de manier waarop onze gezondheidszorg georganiseerd is. Hoog tijd dat de artsensyndicaten zich bezinnen over hun personeelskader.