...

Ze verwachten er de komende dagen nog meer te vinden. De auteurs van een artikel in Infection, Genetics and Evolution dat de grote pestepidemie van Marseille bespreekt die tussen 1720 en 1723 meer dan 100.000 slachtoffers maakte, herinneren eraan dat de pest, waaraan in de 14e eeuw zo'n 75 miljoen mensen overleden, een ziekte is die opnieuw opduikt. In de ontwikkelingslanden bestaat een aantal risicofactoren vandaag immers nog steeds. (referentie: Devaux CA. Infection, Genetics and Evolution. 2013;doi:10.1016/j.meegid.2012.11.016)