...

"De patiëntgegevens zijn op zeer verschillende plaatsen opgeslagen ­ ­- we zullen met de verschillende partners moeten bekijken hoe we de patiënt op uniforme wijze op één plaats toegang kunnen geven tot zijn gegevens", vertelde de Directeur-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid. Centrale portaalHet Patient Health Record is een van de onderdelen van het e-gezondheidsplan dat de FOD zelf beheert. "Het gaat over de gegevens in de ziekenhuishubs, de SumEHR's, het medicatieschema, vaccinatiegegevens, gegevens over de terugbetaling, verklaringen over orgaandonatie, enzovoort."De jongste tijd pakten ziekenhuizen uit met hun systeem tot ontsluiting, weet hij. Maar dat past binnen dit project "Eigenlijk is dat een preview op het veel bredere geheel dat klaar moet zijn op het eind van dit jaar. Toegang is mogelijk via die verschillende kanalen. Maar er komt ook één centrale portaal bij de federale overheid. De bedoeling van e-gezondheid is de empowerment van de patiënt vergroten, zodat hij een grotere rol kan spelen in de eigen zorgprocessen, stelt Facon. De patiënt moet zijn gegevens kunnen zien. Hij moet daar een analyse kunnen op doen, om meer inzicht te verwerven. Hij moet daarnaast zelf gegevens kunnen toevoegen - bepaalde metingen noteren, bijvoorbeeld. Rechtstreekse toegang"We werken samen met de patiëntenvereniging", stelt Facon nog. "En we volgen het advies van de Commissie Rechten van de Patiënt." Dat houdt in dat de patiënt rechtstreeks toegang krijgt - maximum 14 dagen na registratie. Bepaald gegevens kan de zorgverstrekker evenwel tijdelijk of permanent voor de patiënt verborgen houden ('therapeutische exceptie'). "We maken ook geen onderscheid tussen patiënten met somatische en met psychische problemen", benadrukt Facon. Hij onderstreept dat de toegang van de patiënt tot zijn gegevens de communicatie met de arts moet verbeteren. Artsen kunnen, wanneer de gezondheidsdata ontsloten zullen worden, verwachten dat ze aanvankelijk extra vragen van hun patiënten zullen krijgen.