Als een patiënt problemen heeft met een individuele zorgverlener is de federale wetgever bevoegd voor deze klachten. Vlaanderen is bevoegd voor alle klachten over samenwerking en coördinatie tussen zorgverleners.

Stel, je hebt een klacht over een thuisverpleegkundige, dan contacteer je de Federale ombudsdienst Rechten van de patiënt. Als je klacht gaat over de organisatie van de thuiszorgdienst dan moet je het Agentschap Zorg en Gezondheid contacteren.

Daarnaast heb je een resem van diensten en klachteninstanties verspreid over het federale en Vlaamse niveau.

Het zal u niet verbazen dat een patiënt door het bos de bomen niet meer ziet en dat patiënten al geruime tijd vragen voor een laagdrempelig, coherent klachtrecht.

Klachtrecht mag en kan niet op zich staan maar moet ingebed zijn in een kwaliteitsverhaal.

Zo ook op het symposium: tijd voor (r)evolutie dat het Vlaams Patiëntenplatform op 6 oktober 2017 organiseerde.

We nodigden Peter Degadt, Hilde Deneyer, Roel Van Giel, Pedro Facon, Benoit Mores en Caroline Verlinde(*) uit voor een openhartig, boeiend panelgesprek over patiëntenrechten, patiëntendossiers en natuurlijk.... de organisatie van het klachtrecht. Guy Tegenbos was onze ervaren moderator van dienst.

Dit panelgesprek leidde tot het volgende huiswerk.

  1. We blijven samen actief de rechten van de patiënt bekend maken en patiënten actief informeren.
  2. We verduidelijken de wettelijke inhoud van het patiëntendossier.
  3. Inzage door de patiënt in zijn eigen dossier is essentieel als we patiënten echt de kans willen geven om regie te nemen: daar heb je namelijk info voor nodig!
  4. We onderzoeken de suggestie of we klachtrecht kunnen koppelen aan accreditatie...
  5. We stellen samen vast dat een wet niet alles oplost in de praktijk: laten we samen kijken naar die praktijk en die verbeteren in de dagelijkse werking.
  6. Uitzondering op regel 5: we gaan na hoe wetgeving toch verbeterd kan worden zodat de dialoog bij medische ongevallen mogelijk blijft en zo veel ellende voorkomt.
  7. We maken mogelijk dat de conventiestatus van de behandelend arts ook de status van andere betrokken artsen zoals klinisch biologen, anatoompathologen,... bepaalt. Dit is duidelijk en transparant voor de patiënt.
  8. VPP en LUSS wisselen verder uit over de federale wet van de rechten van de patiënt.
  9. Pedro Facon zet als secretaris van de interministeriële conferentie de organisatie van het klachtrecht op de agenda.

Op basis van dit lijstje stellen we vast dat er op 6 oktober een gezamenlijke verantwoordelijkheid werd genomen om het klachtrecht te verbeteren. Niet vanuit een rechtenlogica maar vanuit een dialoog die past bij het partnerschap tussen een patiënt en zijn zorgverlener. Klachtrecht mag en kan niet op zich staan maar moet ingebed zijn in een kwaliteitsverhaal.

Het partnerschap waar we het over hadden op microniveau, nl. tussen patiënt en zorgverlener, zag ik tussen deze beleidsmakers en patiënten opnieuw ontstaan tijdens het paneldebat. 'Dialoog' en 'samen' blijven toverwoorden, niet alleen in uw dagdagelijkse praktijk en zorg voor patiënten, maar ook op beleidsniveau.

(*) Peter Degadt: gedelegeerd bestuurder Zorgnet Icuro; Hilde Deneyer: algemeen directeur VAN en voorzitter overleg zelfstandige zorgverstrekkers binnen de FVB; Roel Van Giel: voorzitter Domus Medica; Pedro Facon: directeur-generaal Gezondheidszorg bij FOD Volksgezondheid; Benoit Mores: adviseur patiëntenmateries kabinet Maggie De Block; Caroline Verlinde: adjunct-kabinetschef Zorg, kabinet Jo Vandeurzen

Als een patiënt problemen heeft met een individuele zorgverlener is de federale wetgever bevoegd voor deze klachten. Vlaanderen is bevoegd voor alle klachten over samenwerking en coördinatie tussen zorgverleners. Stel, je hebt een klacht over een thuisverpleegkundige, dan contacteer je de Federale ombudsdienst Rechten van de patiënt. Als je klacht gaat over de organisatie van de thuiszorgdienst dan moet je het Agentschap Zorg en Gezondheid contacteren. Daarnaast heb je een resem van diensten en klachteninstanties verspreid over het federale en Vlaamse niveau. Het zal u niet verbazen dat een patiënt door het bos de bomen niet meer ziet en dat patiënten al geruime tijd vragen voor een laagdrempelig, coherent klachtrecht. Zo ook op het symposium: tijd voor (r)evolutie dat het Vlaams Patiëntenplatform op 6 oktober 2017 organiseerde. We nodigden Peter Degadt, Hilde Deneyer, Roel Van Giel, Pedro Facon, Benoit Mores en Caroline Verlinde(*) uit voor een openhartig, boeiend panelgesprek over patiëntenrechten, patiëntendossiers en natuurlijk.... de organisatie van het klachtrecht. Guy Tegenbos was onze ervaren moderator van dienst. Dit panelgesprek leidde tot het volgende huiswerk.Op basis van dit lijstje stellen we vast dat er op 6 oktober een gezamenlijke verantwoordelijkheid werd genomen om het klachtrecht te verbeteren. Niet vanuit een rechtenlogica maar vanuit een dialoog die past bij het partnerschap tussen een patiënt en zijn zorgverlener. Klachtrecht mag en kan niet op zich staan maar moet ingebed zijn in een kwaliteitsverhaal.Het partnerschap waar we het over hadden op microniveau, nl. tussen patiënt en zorgverlener, zag ik tussen deze beleidsmakers en patiënten opnieuw ontstaan tijdens het paneldebat. 'Dialoog' en 'samen' blijven toverwoorden, niet alleen in uw dagdagelijkse praktijk en zorg voor patiënten, maar ook op beleidsniveau.