...

Heeft u zich ooit afgevraagd hoeveel de Orde van Geneesheren jaarlijks ontvangt aan ledenbijdragen? Hoeveel winst ze maakt? Of hoeveel ze spendeert aan zitpenningen? Wij namen de jaarrekening van 2010 onder de loep en presenteren u een kort overzicht. Dit willen we alvast al kwijt in de inleiding: rode cijfers hoeft u niet te verwachten.Een incident met dr. Sofie Merckx (Geneeskunde voor het Volk) was afgelopen zomer de aanleiding voor een discussie over de Orde der Geneesheren*. Professor dr. Jan De Maeseneer en professor dr. Thierry Christiaens uitten kritiek aan het adres van de Orde en ook enkele artsen-politici mengden zich in het debat. Zo eisten Louis Ide (N-VA) en Marleen Temmerman (Sp.a.) meer financiële transparantie. "De Orde ontvangt jaarlijks 6 à 7 miljoen euro inschrijvingsgeld maar geeft nooit aan wat met dat geld gebeurt", klonk het verontwaardigd (zie ook AK 2177). Maar daarna bleef het stil.900.000 euro winstWij beriepen ons dan maar op de Wet openbaarheid van bestuur, vroegen de recentste geconsolideerde jaarcijfers van de Orde op (cijfers per 31 december 2010)** en zetten hieronder enkele zaken voor u op een rijtje. De balans oogt positief: met een bedrijfswinst van meer dan 700.000 euro (9% van de omzet van 7,8 miljoen euro) boerde de Orde goed in 2010. Als we daar ook de financiële opbrengsten bij optellen, komt de totale jaarwinst op meer dan 925.000 euro, 917.317,29 euro na belastingen***. Ter vergelijking: in 2009 maakte de Orde 'slechts' een goede 387.000 euro winst, of 42% van de winst in 'boerenjaar 2010'.Kosten en opbrengstenVoor dat opvallende winstverschil vinden we twee belangrijke oorzaken terug in de gedetailleerde resultatenrekening, zowel aan de opbrengst- als aan de kostenzijde. Ten opzichte van 2009 daalden de bedrijfskosten met meer dan 400.000 euro. De verkiezingen in de provinciale raden waren met meer dan 290.000 euro immers een belangrijke kostenpost in 2009, in 2010 vonden geen verkiezingen plaats. Daarnaast werd een niet onaanzienlijk bedrag bespaard op de personeelskosten: meer dan 125.000 euro, een daling van bijna 4%.Aan de opbrengstzijde zien we een stijging van ongeveer 200.000 euro. De Orde ontving in 2010 ruim 8 miljoen euro aan ledenbijdragen, wat 400.000 euro méér was dan in 2009. Door toegekende kortingen en terugbetalingen werd dat positieve verschil evenwel nog gehalveerd. (Vervolg: blz. 2 Artsenkrant 2214, 27/01/2012)