...

Ondanks de recente polemieken en de Franstalige weerstand scoort de N-VA steeds beter, stelt dokter Destexhe vast. "Niemand weet waar de opgang van de nationalistische partij zal stoppen. Is dat gevaarlijk? Wellicht. Besmettelijk? Zeker en vast. Steeds meer Franstaligen in Vlaanderen zeggen me dat ze voor de N-VA stemmen omdat ze de Waalse socialisten beu zijn. Ik hoor Brusselaars het Vlaamse nationalisme afwijzen en tegelijk instemmen met het sociaal-economische programma van de partij."Nochtans heeft de Franstalige wereld besloten om, op enkele uitzonderingen na, het 'fenomeen' Bart De Wever uitsluitend te benaderen in een sfeertje van schandalen, morele aanklachten en afkeuring, schrijft Destexhe.Hij laat een reeks vaak gehoorde punten van kritiek de revue passeren en plaatst er een kritische noot bij."De Wevers Vlaamse nationalisme? Dat ligt aan fascistische invloeden en aan de Tweede Wereldoorlog. En vooral niet aan het feit dat Wallonië al decennialang wordt geleid door een systeem van socialistisch cliëntelisme dat rechts- en centrum-Vlaanderen (80% van de keizers dus) veracht.Zijn doortastende vreemdelingenbeleid? De man is een racist. Denk maar niet dat het feit dat Vlaanderen nooit het door de Franstaligen opgelegde stemrecht voor vreemdelingen heeft verteerd, er iets mee te maken heeft. Of de poging van Vlaanderen om het migratiebeleid bij te sturen - beleid dat van België een land heeft gemaakt dat zijn grenzen niet alleen vlotter openstelt dan alle buurlanden maar zelfs dan de VS, Canada of Australië.Een gemeenteambtenaar die geen T-shirt mag dragen dat aan homoseksualiteit refereert? We hebben hier zonder twijfel te maken met een homofoob. Volgens Magnette was De Wever sowieso al laag gevallen maar ging hij hier nog een stapje verder. Nochtans kreeg de N-VA voorzitter gelijk van de ombudsman van De Standaard, die bekend staat voor zijn linkse overtuigingen. Welke Franstalige krant heeft daar melding van gemaakt?" Democratisch debat? Destexhe gaat zo nog even door en komt uiteindelijk tot de conclusie dat Bart De Wever de reïncarnatie is van het Kwaad. "Op alles wordt hij afgerekend en niets kan hij goed doen. (...) Artikel na artikel, editoriaal na editoriaal, nooit worden De Wever en zijn partij beschreven in de normale termen van een democratisch debat, maar wel steeds als excessievelingen, extremisten, populisten en recent zelfs als vertegenwoordigers van een 'soft fascisme', om het met de woorden van Yvan Mayeur te zeggen."Bekeken vanuit Vlaanderen lijkt dat alles overdreven, misplaatst, fout en beledigend voor een meerderheid van de Vlamingen die socialistisch, noch fascisten in spe zijn, zet Destexhe zijn argumentatie voort. "Wat men in het zuiden van het land percipieert als gerechtvaardigde morele verontwaardiging, wordt in het noorden gezien als pure laster."Dat we niet in staat blijken te zijn om deze karikaturale visie op de N-VA te overstijgen, wijst alleszins op een sterk overwicht van het linkse discours, analyseert de dokter. "Laten we zelf het kaf (objectieve kritiek op de Waalse en Brusselse tekortkomingen) scheiden van het koren (excessief nationalisme). Het succes van de N-VA is ook het gevolg van onze mislukte pogingen om het blazoen van het Franstalige landsgedeelte op te poetsen en om de economische kloof met Vlaanderen te dichten."Destexhe besluit even cynisch als hij is begonnen: "Blijf ondertussen, beste socialistische kameraden, beste weldenkende journalisten, beste huiskamerpolitici, gerust verder het graf delven van dit land door te doen alsof jullie niet snappen waarom steeds meer Vlamingen voor de N-VA en zijn grote roerganger stemmen."V.Ca.Bron: La Libre