...

Velen zullen hun kijk op deze complexe problematiek door deze film zien veranderen. Dat bleek al toen de film zowaar de publieksprijs op het voorbije Film Fest Gent wegkaapte.De film gaat niet over pedofilie, wel over een in se zachte mens die moet omgaan met een kwade kant van zichzelf? Het was dat aspect dat zowel Inge Schilperoord, de schrijfster van het gelijknamige boek als u het meest fascineerde? Wie het niet weet, vermoedt niet dat deze film op een boek gebaseerd is.Dat is een heel groot compliment. Het was een gedroomd huwelijk: we denken er identiek hetzelfde over. Ik deed er mijn eigen artistiek ding mee en voegde er mijn nuances aan toe. Volgens Inge toon ik dingen waarvoor zij de woorden niet vond. We wilden allebei iets proberen te begrijpen door in het hoofd van een man te kruipen die een geaardheid heeft die ongeoorloofd is en waarmee hij niet weg kan. Dat gevecht met een kant die hij niet wil hebben is tragisch.Als je jong bent en je begint te beseffen dat jouw geaardheid bij kinderen ligt, lees dan de kranten maar eens. Je voelt je afgeschilderd als een monster dat zo snel mogelijk aan de hoogste boom moet worden opgehangen. Dat is een laffe, luie manier - zoals Rutger Bregman het beschrijft in zijn boek De meeste mensen deugen - om daarmee om te gaan. Juister lijkt me te aanvaarden dat die persoon dat probleem heeft en meer zorg te bieden zodat hij niet door het leven dient te stappen met een zwaard van Damocles boven het hoofd. Dat lijkt me alleszins beter dan hem van jongs af te isoleren en te deshumaniseren. Bewezen is dat ze, juist door hen in het nauw te drijven, vaak tot wandaden over gaan.U slaagt erin dit herkenbaar te maken voor de kijker?De man wordt verliefd. Door te tonen dat het liefde is, ook al is die verboden, krijg je een ander verhaal. De kijker merkt nu dat de man kwetsbaar is en gevoelens heeft. Uit onderzoek blijkt dat het bij de meerderheid van de pedofielen om een geaardheid gaat. Als het je natuur is, vecht er dan maar eens tegen? Als je dat als kijker beseft ga je er op een heel andere manier naar kijken.Het moet je maar overkomen in een maatschappij waar enige nuance ver te zoeken is en alles op een hoopje wordt gegooid, kijk maar hoe er over migranten geoordeeld wordt.Men mag pedofiel en pedoseksueel niet gelijkstellen. Het is pas als je een bedreiging vormt en iets met kinderen doet, dat je over de schreef gaat. Wat natuurlijk bestraft moet worden. Wat de kranten haalt, zijn de grote misdadigers. Wat er niet wordt bij gezegd is dat die slechts een kleine minderheid vormen. In het verleden had je een bredere blik over pedofilie. Denk maar aan films als Lolita of Death In Venice.Uw kijk op deze problematiek veranderde grondig door het maken van deze film?Absoluut. Ik had echt mijn mening over deze personen al klaar, net als het gros van de mensheid. Ik ben een mama. Je wenst niet dat een kind een dergelijk trauma oploopt. Uiteindelijk sta ik ook aan dezelfde kant als diegenen die er willen voor zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Ik doe het alleen via een andere weg, door begrip te tonen en hen aan te spreken als mens. Want zij zelf zijn het die er als eerste kunnen voor zorgen dat er geen slachtoffers vallen.Dat moet heel erg deugd gedaan hebben, die publieksprijs in Gent ?Dat maakt me weer hoopvol. Ook de talrijke mensen die naar me toekwamen en mijn hart echt verwarmden met hun reacties. Ik had me al schrap gezet voor negatieve reacties wegens het onderwerp. Die bleven uit. Kijkers voelden zich wat in de war en ongemakkelijk maar bedankten me wel omdat ze na de film met iets meer mededogen kunnen kijken naar pedofilie. Als ik heb kunnen realiseren dat bioscoopgangers beseffen dat pedofilie veel complexer is dan we menen te weten, dat je niet mag veralgemenen en moet blijven kijken naar de mens achter iets, ben ik heel blij.Hebben we niet allen af en toe een kwalijke kant waartegen we moeten vechten, die we voor iedereen verzwijgen. We zijn allen mensen met gebreken en de wereld zou er op vooruitgaan als we begrip tonen voor de ander. "Begrijpen is vergeven", zei Kieslovski. Zover ga ik niet. Pedoseksueel gedrag keur ik niet goed.