...

Topman Jo De Cock was deze week voorzichtig optimistisch over de toekomst van één van de probleemkindjes van het Riziv: het Fonds Medische Ongevallen (FMO). Bescheiden was de secretaris-generaal ook. Terecht, veel reden om hoog van de toren te blazen, is er niet. Acht jaar na de opstart heeft het Fonds immers nog altijd maar de helft van de ingediende aanvragen afgewerkt.In 2010 liepen er al wel claims binnen maar was het FMO een lege doos. Geen personeelskader, geen leidende ambtenaar, ICT die niet op punt stond enzoverder enzovoort. De malaise van toen en - deels ook - nu illustreerde Rizivtopman Jo De Cock treffend door erop te wijzen dat hij in het begin alle klachtendossiers zelf bestudeerde.Voor de zomer werd een externe audit afgerond en weldra start ook het Rekenhof met een audit van de procedures. Die laatste zou tegen juni 2019 afgerond moeten zijn. De externe audit bracht heel wat belangrijke manco's aan het licht. Een heikel punt is bijvoorbeeld dat schadeclaims volgens de wet op papier moeten worden ingediend. De Riziv-top overlegt nu met het kabinet De Block over een wetswijziging. Digitalisering is uiteraard aangewezen.Een ander pijnpunt is dat aanvragen wettelijk gesproken op zes maanden afgewerkt moeten zijn. Vaak is dat voor complexe medische dossiers uiteraard niet erg realistisch. Momenteel bedraagt de gemiddelde looptijd drie jaar maar de verschillen zijn zeer groot en tal van dossiers 'slapen'.FMO-directeur dokter Mia Honinckx - zelf nog maar aan boord sinds 2016 - wees erop dat het vooral moeilijk is om geschikte artsen te vinden. En tot midden 2017 behandelde de administratie dossiers in chronologische volgorde - first in, first out. Die methode heeft plaats geruimd voor een meer schadegerichte aanpak: prioriteit wordt gegeven aan dossiers met (zeer) ernstige schade.In 2017 ontving het FMO 507 nieuwe aanvragen waardoor het totaal aantal ingediende claims op 4.273 afklokt. De administratie liet op acht jaar tijd 2.125 expertises uitvoeren voor een totale kostprijs van bijna vier miljoen. Tegensprekelijke expertises kosten gemiddeld 2.132 euro, eenzijdige expertises gemiddeld 900 euro. Vorig jaar betaalde het FMO in 46 dossiers een schadevergoeding uit voor een bedrag van 6,68 miljoen eenmalige kapitaalsvergoeding en 23.163 euro rente.