...

De Kwaliteitswet, of voluit 'Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg' moet ervoor zorgen dat een patiënt overal, of het nu in een ziekenhuis is, in een groepspraktijk of in een privépraktijk is, op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kan rekenen. "De nieuwe wet legt geen kwaliteitsregels op aan zorgorganisaties, maar aan de individuele zorgverleners ongeacht waar ze werken." legt prof. Tom Goffin (UGent) uit.Het toepassingskader van de nieuwe wet is inderdaad zeer ruim; iedereen die een of andere vorm van gezondheidszorg professioneel mag beoefenen, moet er rekening mee houden. "Het gaat niet alleen om de beroepen uit het oude Koninklijk Besluit nr. 78 - inmiddels vervangen door de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen", zegt Tom Goffin. "Ook beoefenaars van niet-conventionele praktijken, zoals osteopaten en chiropractors, zullen onder de wet vallen."Inhoudelijk bestaat de Kwaliteitswet deels uit een overname van bestaande regels over praktijkvoering uit de wet van 10 mei 2015 en deels uit nieuwe verplichtingen, zoals voorschriften over de minimale inhoud van patiëntendossier, en regels voor praktijkinformatie voor gezondheidszorg. De Kwaliteitswet introduceert ook een andere benadering om de vakbekwaamheid van een gezondheidszorger te beoordelen. "Tot nu toe werd enkel bepaald of iemand juridisch gezien bevoegd was om een beroep uit te oefenen", zegt Tom Goffin. "Voortaan zal men ook moeten kunnen aantonen dat men effectief bekwaam is om dat beroep uit te oefenen."Om die bekwaamheid te bewijzen, zal elke zorgverlener een portfolio moeten bijhouden met gevolgde specialisaties, beroepservaringen en bijscholingen. "Veel van die zaken gebeuren in de praktijk al - levenslang leren is in de zorg al lang ingeburgerd. Het enige wat verandert, is dat men dat traject op een meer formele wijze zal moeten documenteren", legt Tom Goffin uit.Vrees dat er weer een administratief monster bijkomt, heeft Goffin niet. "Het is niet zo dat er veel regels of vereisten bijkomen. Voor 95% van de zorgverleners zal er niets veranderen aan de manier waarop ze werken en zich bijscholen. De Kwaliteitswet legt gewoon vast wat een goede zorgverlener vandaag sowieso al doet."De wet introduceert ook een vorm van proactieve kwaliteitsbewaking in de gezondheidszorg. "Op dit ogenblik zijn er geen instanties die proactief over de kwaliteit van de individuele praktijkvoering kunnen oordelen. Er zijn wel de Orde der artsen, de Orde der apothekers en de Provinciale Geneeskundige Commissies, maar die kunnen alleen optreden als er klachten zijn over een individuele beoefenaar", duidt Tom Goffin."Die commissies krijgen nu een tweede leven, en hun werkwijze wordt gemoderniseerd onder de vorm van een centrale Toezichtcommissie. Ze moeten niet langer wachten op een klacht maar kunnen ook a priori controleren of binnen een bepaalde beroepsgroep de eisen worden nageleefd, bijvoorbeeld door de portfolio's op te vragen. Indien er iets schort, zullen ze een verbeterplan opstellen zodat de beoefenaar op korte termijn wel weer aan de kwaliteitseisen voldoet. Enkel de hardleerse gevallen zullen een sanctie krijgen. De nadruk ligt op het verbeteren van de kwaliteit, niet op straffen."