De vraag is welke meerwaarde dergelijke 'kliklijn' biedt voor de organisatie (en financiering) van de gezondheidszorg in ons land. Heden is het zo dat er aangifte kan worden gedaan door de patiënt en elke derde (zoals de mutualiteit!) indien zij een arts verdenken van fraude, overconsumptie en/of onregelmatige aanrekening van medische prestaties aan de ziekteverzekering. Zowel het Riziv, de Orde der Artsen, als het parket kan hierover worden ingelicht. Ook kan de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv op eigen initiatief een onderzoek opstarten naar het aanrekengedrag van een arts of groep artsen.

Een kliklijn zal de toegang tot het klachtencirquit in elk geval vergemakkelijken voor de patiënt. Ongetwijfeld zal een dergelijke laagdrempelig klachtenforum ook tot een overmaat aan (onterechte) klachten leiden, waardoor het moeilijk wordt om de echte 'fraudeurs' eruit te filteren. Bovendien kan dit tot 'defensive medicine' leiden: artsen zullen twijfelen om bepaalde (kostelijke) behandelingen toe te passen, of bepaalde noodzakelijke behandelingen te herhalen, hetwelk niet steeds in het voordeel van de patiënt is.

Een dergelijk laagdrempelig klachtenforum kan tot een overmaat aan (onterechte) klachten en defensive medicine leiden

Daarnaast kan er in elk geval niet op het voorstel van de ziekenfondsen worden ingegaan, waarbij zij zich opwerpen als organisatoren van deze kliklijn. De ziekenfondsen zijn in deze namelijk betrokken partij aangezien zij er alle baat bij hebben dat de medische kosten van de patiënten zo laag als mogelijk worden gehouden. Het is namelijk zo dat indien de uitgaven van een ziekenfonds bij het afsluiten van de rekeningen hoger liggen dan diens budgettaire aandeel, het ziekenfonds hierop financiëel wordt afgestraft. Indien de uitgaven daarentegen onder haar budgettaire aandeel liggen, mag zij een gedeelte van het geschatte budget houden. Bijgevolg dient, in het geval er een kliklijn zou worden ingesteld, deze op zijn minst door een neutrale instantie te worden uitgebaat. Bovendien kan er in geen geval aan de willekeur van de ziekenfondsen worden overgelaten of een welbepaalde arts al dan niet dient te worden vervolgd.

Ten slotte stelt zich de vraag naar de concrete werkwijze en de procedurele afhandeling van de klachten die binnen komen bij de kliklijn. Heeft de instantie die deze klachten ontvangt de bevoegdheid om zelf te bepalen welke klachten naar officiële instanties, zoals de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv worden doorgestuurd en/of de bevoegdheid om verder onderzoek te voeren. Indien er wordt gewerkt met verschillende kliklijnen, kunnen deze dan bepaalde gegevens uitwisselen en eventuele klachten bundelen? Wat met de vertrouwelijkheid van gegevens die worden doorgegeven en/of het beroepsgeheim? Etc.

Het moge duidelijk zijn dat het oprichten van een kliklijn voor 'sjoemelende' artsen gelet op het voorgaande niet over één nacht ijs kan gaan. Indien er uiteindelijk een kliklijn zou worden opgericht, dient hiertoe een gedetailleerde procedure te worden uitgewerkt, dient elk belangenconflict te worden vermeden en dient er te allen tijde rekening te worden gehouden met de rechten van patiënten én de zorgverleners.

De vraag is welke meerwaarde dergelijke 'kliklijn' biedt voor de organisatie (en financiering) van de gezondheidszorg in ons land. Heden is het zo dat er aangifte kan worden gedaan door de patiënt en elke derde (zoals de mutualiteit!) indien zij een arts verdenken van fraude, overconsumptie en/of onregelmatige aanrekening van medische prestaties aan de ziekteverzekering. Zowel het Riziv, de Orde der Artsen, als het parket kan hierover worden ingelicht. Ook kan de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv op eigen initiatief een onderzoek opstarten naar het aanrekengedrag van een arts of groep artsen. Een kliklijn zal de toegang tot het klachtencirquit in elk geval vergemakkelijken voor de patiënt. Ongetwijfeld zal een dergelijke laagdrempelig klachtenforum ook tot een overmaat aan (onterechte) klachten leiden, waardoor het moeilijk wordt om de echte 'fraudeurs' eruit te filteren. Bovendien kan dit tot 'defensive medicine' leiden: artsen zullen twijfelen om bepaalde (kostelijke) behandelingen toe te passen, of bepaalde noodzakelijke behandelingen te herhalen, hetwelk niet steeds in het voordeel van de patiënt is. Daarnaast kan er in elk geval niet op het voorstel van de ziekenfondsen worden ingegaan, waarbij zij zich opwerpen als organisatoren van deze kliklijn. De ziekenfondsen zijn in deze namelijk betrokken partij aangezien zij er alle baat bij hebben dat de medische kosten van de patiënten zo laag als mogelijk worden gehouden. Het is namelijk zo dat indien de uitgaven van een ziekenfonds bij het afsluiten van de rekeningen hoger liggen dan diens budgettaire aandeel, het ziekenfonds hierop financiëel wordt afgestraft. Indien de uitgaven daarentegen onder haar budgettaire aandeel liggen, mag zij een gedeelte van het geschatte budget houden. Bijgevolg dient, in het geval er een kliklijn zou worden ingesteld, deze op zijn minst door een neutrale instantie te worden uitgebaat. Bovendien kan er in geen geval aan de willekeur van de ziekenfondsen worden overgelaten of een welbepaalde arts al dan niet dient te worden vervolgd. Ten slotte stelt zich de vraag naar de concrete werkwijze en de procedurele afhandeling van de klachten die binnen komen bij de kliklijn. Heeft de instantie die deze klachten ontvangt de bevoegdheid om zelf te bepalen welke klachten naar officiële instanties, zoals de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv worden doorgestuurd en/of de bevoegdheid om verder onderzoek te voeren. Indien er wordt gewerkt met verschillende kliklijnen, kunnen deze dan bepaalde gegevens uitwisselen en eventuele klachten bundelen? Wat met de vertrouwelijkheid van gegevens die worden doorgegeven en/of het beroepsgeheim? Etc. Het moge duidelijk zijn dat het oprichten van een kliklijn voor 'sjoemelende' artsen gelet op het voorgaande niet over één nacht ijs kan gaan. Indien er uiteindelijk een kliklijn zou worden opgericht, dient hiertoe een gedetailleerde procedure te worden uitgewerkt, dient elk belangenconflict te worden vermeden en dient er te allen tijde rekening te worden gehouden met de rechten van patiënten én de zorgverleners.