...

Dit jaar gaan de geselecteerde studies over de volgende onderwerpen: de ontdekking van een nieuwe loopwijze bij Russische officieren (1), de ontsluiering door experts van de vervloeking van de regenboogtrui bij wielrenners (2), de oproep tot internationale actie om een 'apocalyps van de zombies' te voorkomen (3), de songteksten van Bob Dylan als inspiratiebron voor wetenschappelijke studies (4), het feit dat Britse parlementsleden een lagere mortaliteit hebben dan het grote publiek (5) en, omgekeerd, het hogere risico op vroegtijdig overlijden bij regeringsleiders (6). In die laatste studie vergeleken de Amerikaanse onderzoekers 279 leiders die nationaal verkozen werden in 17 landen en 261 niet-verkozen kandidaten die nooit een uitvoerend mandaat hadden, en dat tussen 1722 en 2015. De conclusie luidt dat de verkozenen 2,7 jaar minder lang leefden dan de niet-verkozenen, en dat hun mortaliteitsrisico 23% hoger ligt. Het is nu dus wetenschappelijk bewezen: een land leiden is geen pretje.