Meermaals kregen we berichten met frustraties over de extra GMD-premie van 20 euro. Vele jonge artsen zijn uit de boot gevallen, ondanks het aanpassen van de periode.

Daarnaast werd de impulseopremie onverwacht afgeschaft, wat een grote impact heeft gehad op de startende huisartsen. Ook kregen haio's niet dezelfde financiële compensaties als de aso's in het ziekenhuis.

Tot slot voelen ook vervangartsen niets van de compensatiemaatregelen, ondanks hun extra inzit tijdens het afgelopen jaar.

We hebben ons allemaal meer dan 100% ingezet tijdens het afgelopen jaar. We betreuren het dan ook dat deze inspanningen niet eerlijk worden beloond. De jonge huisartsen voelen vooral de financiële druk (de opstart van een nieuwe praktijk wat vaak met de nodige investeringen gepaard gaat, het opbouwen van een patiëntenbestand, weinig reserve), maar worden het minst erkend.

Jong Domus schreef enkele maanden geleden een opiniestuk om te ijveren voor een andere besteding van de extra middelen. De huidige maatregelen wakkeren vooral een gevoel van onrechtvaardigheid aan.

Wij vinden als organisatie dat deze premies beter konden ingezet worden. Wij ijverden voor een structurele investering in de huisartsenpraktijk en de eerste lijn in plaats van een premie per arts. Wij hebben dit dan ook tijdig aangekaart bij de betrokken instanties.

Met Jong Domus willen we de stem van vervangartsen vaker en beter vertegenwoordigen

Wij willen via deze berichtgeving benadrukken dat we ons blijven inzetten om jullie stem te vertegenwoordigen, om samen te bouwen aan de toekomst. We willen de jonge huisartsen en vervangartsen niet in de kou laten staan. Momenteel ijveren we via een gemeenschappelijke brief voor het rechttrekken van de onrechtvaardigheid t.a.v. haio's.

Daarnaast blijven we gesprekken voeren met betrokken instanties om bovenstaande problematieken aan te kaarten. Ook werken we aan workshops (GP Meethinks) rondom 'de Toekomst van de Huisarts' waar we jullie stem willen horen. Jullie stem is belangrijk!

De eerste lijn heeft zijn nut meer dan eens bewezen.

Jullie zijn de toekomst, en daar moet ten volle in geïnvesteerd worden.

We merken dat er meer en meer jonge artsen als vervangarts aan de slag gaan, maar desondanks is er voor jullie geen enkele omkadering.

Specifiek voor de vervangartsen willen we in de toekomst met Jong Domus jullie stem meer en beter vertegenwoordigen. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. We willen een groepje van vervangartsen samenstellen als spreekbuis voor de hele groep. Zo kunnen we jullie beter leren kennen en kunnen noden en verzuchtingen gehoord worden. Wij kunnen deze dan communiceren naar een hoger beleidsniveau.

Ben je een vervangarts en heb interesse hiervoor? Wil je graag ideeën delen om de positie van de vervangarts in de toekomst te verbeteren? Wij luisteren graag naar jullie! Laat ons iets weten via info@jongdomus.be.

Meermaals kregen we berichten met frustraties over de extra GMD-premie van 20 euro. Vele jonge artsen zijn uit de boot gevallen, ondanks het aanpassen van de periode. Daarnaast werd de impulseopremie onverwacht afgeschaft, wat een grote impact heeft gehad op de startende huisartsen. Ook kregen haio's niet dezelfde financiële compensaties als de aso's in het ziekenhuis. Tot slot voelen ook vervangartsen niets van de compensatiemaatregelen, ondanks hun extra inzit tijdens het afgelopen jaar. We hebben ons allemaal meer dan 100% ingezet tijdens het afgelopen jaar. We betreuren het dan ook dat deze inspanningen niet eerlijk worden beloond. De jonge huisartsen voelen vooral de financiële druk (de opstart van een nieuwe praktijk wat vaak met de nodige investeringen gepaard gaat, het opbouwen van een patiëntenbestand, weinig reserve), maar worden het minst erkend. Jong Domus schreef enkele maanden geleden een opiniestuk om te ijveren voor een andere besteding van de extra middelen. De huidige maatregelen wakkeren vooral een gevoel van onrechtvaardigheid aan. Wij vinden als organisatie dat deze premies beter konden ingezet worden. Wij ijverden voor een structurele investering in de huisartsenpraktijk en de eerste lijn in plaats van een premie per arts. Wij hebben dit dan ook tijdig aangekaart bij de betrokken instanties.Wij willen via deze berichtgeving benadrukken dat we ons blijven inzetten om jullie stem te vertegenwoordigen, om samen te bouwen aan de toekomst. We willen de jonge huisartsen en vervangartsen niet in de kou laten staan. Momenteel ijveren we via een gemeenschappelijke brief voor het rechttrekken van de onrechtvaardigheid t.a.v. haio's. Daarnaast blijven we gesprekken voeren met betrokken instanties om bovenstaande problematieken aan te kaarten. Ook werken we aan workshops (GP Meethinks) rondom 'de Toekomst van de Huisarts' waar we jullie stem willen horen. Jullie stem is belangrijk! De eerste lijn heeft zijn nut meer dan eens bewezen. Jullie zijn de toekomst, en daar moet ten volle in geïnvesteerd worden. We merken dat er meer en meer jonge artsen als vervangarts aan de slag gaan, maar desondanks is er voor jullie geen enkele omkadering. Specifiek voor de vervangartsen willen we in de toekomst met Jong Domus jullie stem meer en beter vertegenwoordigen. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. We willen een groepje van vervangartsen samenstellen als spreekbuis voor de hele groep. Zo kunnen we jullie beter leren kennen en kunnen noden en verzuchtingen gehoord worden. Wij kunnen deze dan communiceren naar een hoger beleidsniveau. Ben je een vervangarts en heb interesse hiervoor? Wil je graag ideeën delen om de positie van de vervangarts in de toekomst te verbeteren? Wij luisteren graag naar jullie! Laat ons iets weten via info@jongdomus.be.