...

Dokter Kersschot kreeg de toestemming om de handen van Jan Hoet te fotograferen. Maar Jan kennende, kon hij zich niet stilhouden en begon hij te praten, over kunst - wat dacht u, en te gesticuleren. Op de bijgaande foto ziet u de handen van Jan Hoet in actie. In een fractie van een seconde herkent u die handen en weet u dat ze aan het uitleggen zijn wat kunst is, wat echte kunst is.HandscapesToen Jan Kersschot in de zomer 2013 in Antwerpen een tentoonstelling hield onder de titel Handscapes, trok hij zijn stoute schoenen aan en belde hij Jan Hoet op. Of hij naar de vernissage zou willen komen? Jan Hoet antwoordde direct "ja". En of hij dan ook een woordje zou willen zeggen en of dat op de uitnodiging vermeld mocht worden? "Ja natuurlijk kom ik spreken, gij moét dat aankondigen!", klonk het door de telefoon.En Jan Hoet kwam op 4 augustus 2013 bij een temperatuur van 30 graden met zijn auto naar de vernissage in Antwerpen gereden. We laten hem nog even in al zijn enthousiasme en zijn gekende stijl aan het woord:"De kunstenaar heeft gezien dat in de handen ook een heel verhaal zit. Het verhaal van de patiënt, maar ook het verhaal van de persoon die hem boeit om gefotografeerd te worden. Hij heeft aspecten gezien in de handen die we nu door zijn fotografie leren ontdekken. Pure perceptie van de handen, geabstraheerd, beroofd van substantie. Handen hebben in zekere zin iets profetisch, iets spiritueels, ze bezitten gratie en karakter. De handen hebben een ziel, een wil tot actie. De hand toont ons een hogere vorm van leven. Als je bekijkt wat er allemaal in een hand zit, dat is een hele wereld. De kunstenaar is erin geslaagd om dat allemaal te bevatten. De beweging van de handen, het licht dat daardoor door de handen speelt. De creatieve hand verwijst niet alleen naar het cerebrale maar ook naar het innerlijke leven, en dat heeft de kunstenaar onvoorstelbaar duidelijk weten te vatten."Achteraf belde Jan Kersschot met mevrouw Hoet: of hij toch geen cadeautje zou brengen omdat Jan op een zondag speciaal vanuit Gent naar Antwerpen gereden was voor zijn vernissage. "Meneer, vraag het hem niet, want hij zal kwaad zijn. Hij wil er niets voor terug hebben. Hij doet dat uit pure passie."Jan Hoet, ten voeten uit. We zullen je missen, Jan, maar niet vergeten!