...

Na Roger Blanpain, de vermaarde professor emeritus arbeidsrecht, neemt nu ook internationaal topeconoom Paul de Grauwe (foto) de verdediging van de artsen op zich. De professor, tegenwoordig aan de slag aan de London School of Economics and Political Science, sluit zich volledig aan bij wat Prof. Em. Roger Blanpain eerder vertelde in onze krant. Blanpain noemde de voorwaarde van een loopbaan van minstens 42 jaar om onbeperkt te kunnen bijverdienen na 65 jaar, "ongrondwettelijke discriminatie" (zie AK 2293)."En daar heeft hij volledig gelijk in", aldus Prof. Paul de Grauwe. "Die beperking gaat in tegen elk rechtsprincipe van gelijke behandeling. Als je een groep het recht toekent om onbeperkt bij te verdienen na 65, kan je een andere groep mensen die mogelijkheid niet op louter arbitraire wijze ontzeggen. Het lijkt wel of de minister (Alexander De Croo, red.) pensioenrechten verwart met het recht op arbeid. Dat wie langer gewerkt heeft, een hoger pensioen ontvangt dan mensen met een kortere loopbaan, is volledig logisch. Die eersten hebben immers meer bijdragen geleverd tijdens hun carrière. Maar waarom in godsnaam wil men nu de lengte van de professionele loopbaan aan het recht op bezoldigde arbeid koppelen?"Kant noch walHet kabinet van minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) verdedigde zich in onze krant door te stellen dat "personen die langer studeerden, doorgaans een betere functie hebben tegen betere voorwaarden en in betere omstandigheden" en dat ze doorgaans ook 'langer leven en gezond blijven". Met andere woorden: artsen en andere hoogopgeleiden hebben dan wel langer gestudeerd, ze hebben meestal meer verdiend tijdens hun carrière en ze blijven langer in leven. Dus geven we hen minder rechten op bezoldigde arbeid.Die argumentatie raakt kant noch wal. Vreemd ook om ze te horen uit de mond van het liberale kamp", vindt Prof. de Grauwe, in een vorig leven zelf senator voor VLD. "Vooreerst is het loon hier helemaal niet van belang. En als je de redenering ontleedt, zie je trouwens dat ze contradictorisch is: mensen die langer én gezonder leven, zouden we net moeten stimuleren om zo lang mogelijk door te gaan met werken. Hen ontmoedigen om dat te doen is compleet absurd!"Blauw?"Liberalen pleiten altijd al voor een verlaging van de lasten op arbeid. En nu beslissen ze plots om die mensen die meer dan gemiddeld hebben verdiend tijdens hun carrière, enorm zwaar te belasten als ze verder willen werken na de leeftijd van 65 jaar. Communistischer kan haast niet!?"Tijs Ruysschaert